Strona główna

 Równe Elementy
10.06.2019

Napisz algorytm, który znajdzie minimalną ilość operacji do wykonania, aby wszystkie elementy były równe. Operacja może polegać na dodaniu, odjęciu, pomnożeniu czy podzieleniu przez dowolną wartość.

czytaj więcej

Jednym z zastosowań algorytmu BFS jest możliwość napisania programy, który wypisze ścieżki z wskazanego wierzchołka do wszystkich pozostałych wierzchołków w grafie.

czytaj więcej
 Podwójna Zamiana
06.06.2019

Zadanie polega na napisaniu algorytmu, który w podanym tekście podmieni pewien fragment na inny oraz wykona to w drugą stronę, ale nie będzie używać tymczasowej zawartości, aby uniknąć konfliktu.

czytaj więcej
 Punkty w Kole
04.06.2019

Znajdź wszystkie punkty o całkowitych współrzędnych, które znajdują się wewnątrz koła znajdującego się w punkcie (0, 0) i o pewnym promieniu r. Algorytm powinien zwrócić ile takich punktów jest.

czytaj więcej
 Koszt Etui
02.06.2019

Zestawy smartfon z etui kosztuje 500 zł. Smartfon kosztuje 400 zł więcej niż etui. Ile kosztuje etui? Uzasadnij swoją odpowiedź odpowiednimi obliczeniami lub tokiem rozumowania.

czytaj więcej

Napisz program, który wczyta od użytkownika pewien wzór złożony z znaków alfanumerycznych oraz skalę s. Następnie wypisz na konsolę ten sam wzór zeskalowany o wczytaną wcześniej wartość.

czytaj więcej
 Policz Bity
29.05.2019

Dany jest pewien zakres liczb od 0 do 2^k. Oblicz sumę licznika bitów 1 dla każdej liczby z zakresu. Czy istnieje jakaś reguła, którą można to opisać? Jeśli tak to napisz algorytm, który ją wykorzysta.

czytaj więcej

Wypełnianie po brzegi polega na zamalowaniu wszystkich pikseli ograniczone przez pewne obramowanie (lub ograniczone krawędzią obrazu). Do tego potrzebny jest pewien punkt początkowy.

czytaj więcej

Napisz algorytm, który w podanej tablicy liczb policzy ile jest par, które po złączeniu razem tworzą pangram. Dla przypomnienia liczba pangram zawiera wszystkie możliwe cyfry (w danym systemie liczbowym).

czytaj więcej
 Policz Pary
21.05.2019

Dana jest tablica unikalnych liczb naturalnych. Policz ile par można znaleźć w tablicy takich, że pierwszy element pary jest mniejszy od drugiego elementu pary. Kolejność wyboru elementów z tablicy jest dowolna.

czytaj więcej
< Nowe < Artykuły 21 - 30 z 789 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Science Box

Strona

Portale