Strona główna

 Maksymalny Iloczyn
28.03.2019

Napisz program, który dla podanego przedziału znajdzie liczbę, której iloczyn cyfr będzie największy. Przyjmujemy, że podany przedział jest poprawny i składa się z dwóch liczb naturalnych.

czytaj więcej

Dana jest pewna liczba naturalna. Znajdź najmniejszą, co najmniej dwucyfrową liczbę, której iloczyn cyfr będzie identyczny co dana liczba. Jeśli taka liczba nie istnieje to należy zwrócić wartość -1.

czytaj więcej
 Czy Magiczny?
24.03.2019

Dany jest kwadrat wypełniony liczbami. Jest on tak zwanym kwadratem magicznym czyli w każdym wierszu, kolumnie oraz skosie suma jest identyczna, więc dlaczego ten też nim może być?

czytaj więcej

Metoda Planowania C-LOOK to najoptymalniejszy algorytm do planowania pracy dysku. Wykorzystuje on najlepsze cechy algorytmów SCAN oraz SSTF. Wykorzystuje on szybkie przechodzenie pomiędzy miejscami na dysku.

czytaj więcej

Napisz program, który pozwoli odczytać w dowolnym momencie maksymalną wartość ze stosu. Zakładamy, że maksimum jest sprawdzane po każdym położeniu / zdjęciu elementu ze stos, a więc operacja musi być optymalnie zaimplementowana.

czytaj więcej

Dokumenty XML to obecnie jedna z typowych form zapisywania danych w każdym rodzaju aplikacji. W tym artykule zostaną przedstawione narzędzia języka C#, które służą do zapisywania danych w plikach XML.

czytaj więcej

Problem dróg krawędziowo rozłącznych pozwala odpowiedzieć na pytanie ile jest możliwych dróg dojazdu z punktu A do B nigdy nie używając drugi raz tej samej krawędzi grafu w każdej kolejnej trasie.

czytaj więcej

Dane są dwie liczby naturalne. Znajdź ich wszystkie dzielniki i wypisz. Podczas pisania algorytmu należy wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą wyszukiwania dzielników jak również podzielności liczb.

czytaj więcej

Ciąg Spójrz i Powiedz to nietypowy ciąg, którego kolejne wyrazy powstają poprzez wypowiedzenie poprzedniego wyrazu. Pierwszy wyraz takiego ciągu to 1, a następny to 11 co czyta się jako jedna jedynka.

czytaj więcej
 Połącz kropki
10.03.2019

Połącz dziewięć kropek ustawionych w trzech kolumnach i trzech rzędach przy pomocy czterech linii bez odrywania ręki. Narysowane linie powinny być liniami prostymi i mogą przechodzić w dowolnym kierunku.

czytaj więcej
< Nowe < Artykuły 11 - 20 z 748 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Matplaneta

Strona

Portale