Strona główna

Ile osób musi być w pewnym pomieszczeniu, aby szansa znalezienia dwóch osób urodzonych tego samego dnia była większa niż 50%? Przyjmujemy, że rok kalendarzowy ma 365 dni.

czytaj więcej
 Unikalne Pary
17.04.2019

Dana jest lista liczb całkowitych dla której trzeba znaleźć ile unikalnych par można z nich uzyskać. Zakładamy, że kolejność liczb w parze ma znaczenie, a więc (a, b) jest różne od (b, a).

czytaj więcej

Dana jest mapa labiryntu opisana zerami (wolne pole) i jedynkami (zajęte pole). Napisz program, który znajdzie najkrótszą drogę do dowolnego rogu mapy. Można się poruszać tylko lewo, prawo, góra i dół.

czytaj więcej

Dane jest równanie a = b AND c oraz dwie wartości całkowite a i b. Zakładając, że c jest mniejsze niż 2b to ile jest możliwych rozwiązań? Napisz program, który wypisze je wszystkie w dowolnej kolejności.

czytaj więcej
 Ciąg Goulda
09.04.2019

Kolejne wyrazy ciągu Goulda określają ile liczb nieparzystych znajduje się w kolejnych wierszach trójkąta Pascala. Ciąg ten można wyznaczyć bez wyznaczania trójkąta Pascala.

czytaj więcej
 Składanie Stołu
07.04.2019

Czterech pracowników, w cztery godziny składa cztery stoły. Ile stołów złoży ośmiu pracowników w osiem godzin? Jaki jest poprawny wynik i jak można wyjaśnić rozwiązanie zadania?

czytaj więcej

Dzisiaj sprzęty elektroniczne pozwalają zapisać setki zdjęć, utworów muzycznych i wiele innych plików. Jednak na początku rozwoju komputerów nie istniały dyski pozwalające na swobodny zapis danych.

czytaj więcej
x
 Dodatkowy Znak
03.04.2019

Dany jest pewne wyrażenie złożone z małych liter alfabetu łacińskiego. Drugie wyrażenie jest złożone z tych samych liter co pierwsze, ale zawiera dodatkowy znak. Znajdź go i wypisz odpowiedź!

czytaj więcej
 Delegaty
01.04.2019

Delegaty pozwalają wywołać pewną określoną metodę, albo kilka. Muszą one jednak przyjmować te same argumenty i zwracać ten sam typ danych. Innymi słowy delegaty to bezpieczny typ wskaźnika na metodę.

czytaj więcej
 Mosty w Grafie
30.03.2019

Most to w grafie taka krawędź, której usunięcie powoduje, że graf staje się niespójny. Do tego zagadnienie istnieje prosty algorytm, który potrafi znaleźć wszystkie wrażliwe części grafu.

czytaj więcej
Artykuły 1 - 10 z 748 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Matplaneta

Strona

Portale