Strona główna

Problem dróg krawędziowo rozłącznych pozwala odpowiedzieć na pytanie ile jest możliwych dróg dojazdu z punktu A do B nigdy nie używając drugi raz tej samej krawędzi grafu w każdej kolejnej trasie.

czytaj więcej

Dane są dwie liczby naturalne. Znajdź ich wszystkie dzielniki i wypisz. Podczas pisania algorytmu należy wykorzystać swoją wiedzę dotyczącą wyszukiwania dzielników jak również podzielności liczb.

czytaj więcej

Ciąg Spójrz i Powiedz to nietypowy ciąg, którego kolejne wyrazy powstają poprzez wypowiedzenie poprzedniego wyrazu. Pierwszy wyraz takiego ciągu to 1, a następny to 11 co czyta się jako jedna jedynka.

czytaj więcej
 Połącz kropki
10.03.2019

Połącz dziewięć kropek ustawionych w trzech kolumnach i trzech rzędach przy pomocy czterech linii bez odrywania ręki. Narysowane linie powinny być liniami prostymi i mogą przechodzić w dowolnym kierunku.

czytaj więcej
 Algorytm C-SCAN
08.03.2019

Algorytm C-SCAN optymalizuje działanie algorytmu planowania SCAN poprzez dodanie możliwości przeskoczenia na drugi koniec danych. Oczywiście ma to również wpływ na czas obsługi wszystkich zdarzeń.

czytaj więcej

Opóźniony Generator Fibonacciego jest używany do generowania ciągu liczb pseudolosowych na podstawie dwóch poprzednich wyrazów, ale niekoniecznie muszą to byś dwa ostatnie wyrazy. Kolejny wyraz można wyliczyć dowolną operacją arytmetyczną lub binarną.

czytaj więcej

Dokumenty XML pozwalają na przetrzymywanie danych w wygodnej postaci (możliwość edycji edytorem tekstowym). Język C# ma przygotowaną specjalną biblioteką do parsowania takich dokumentów w celu odczytania informacji.

czytaj więcej
 Obracanie Liczby
02.03.2019

Znajdź wszystkie unikalne obroty liczby. Obrót liczby w lewo oznacza przeniesienie cyfry jedności na początek liczby. Można również obrócić w drugą stronę przenosząc pierwszą cyfrę na koniec.

czytaj więcej

Dane są dwa zbiory liczb. Napisz algorytm, który sprawdzi czy podane zbiory są rozłączne. Postaraj się znaleźć optymalne rozwiązanie, które będzie szybko zwracać odpowiedź.

czytaj więcej
 Dzielniki Liczby
26.02.2019

Do wyszukania wszystkich dzielników danej liczby wystarczy pojedyncza pętla. W tym artykule zostały przedstawione różnice między dzielnikami właściwymi oraz niewłaściwymi jak różne algorytmy do wyszukiwania dzielników.

czytaj więcej
Artykuły 1 - 10 z 732 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Matplaneta

Strona

Portale