Strona główna

 Zakresy
15.09.2018

Zapisywanie wielu liczb pod rząd jest monotonnym zadaniem, więc bardzo często zapisujemy w skrócie np. 1-10 co można przetłumaczyć jako zbiór liczb od 1 do 10. Napisz program, który zamieni tablicę liczb na zakresy.

czytaj więcej

Dane są dwie tablice posortowanych liczb. Liczby zapisane w tablicach mogą się powtarzać. Zadanie polega na zliczeniu ile liczb z obydwu tablic nie ma swojego odpowiednika w drugiej tablicy.

czytaj więcej

Liczba zrównoważona w pewnym systemie liczbowym b to taka liczba w której tyle samo razy występuje każda z cyfr tego systemu. Oznacza to, że w systemie dziesiętnym zrównoważone są inne liczby niż np. w binarnym.

czytaj więcej
 Kolor vs Tekst
09.09.2018

Ludzki mózg jest doskonałym obserwatorem, ale czasem upraszcza widoczną dookoła nas rzeczywistość. Przykładem tego jest próba dopasowania koloru tekstu do nazwy koloru. Warto sprawdzić samemu!

czytaj więcej

Pythonowski żółw może nagrywać trasę jaką po kolei przebył. Tego typu lista punktów może zostać wykorzystana, aby narysować fragment rysunku jeszcze raz, albo do zmiany kształtu żółwia.

czytaj więcej

Dodawanie dwóch liczb w komputerze jest bardzo wygodne, ale problem pojawia się, gdy wynik nie mieści się w zakresie zmiennej. Wtedy nie można mieć pewności co do wyniku, ponieważ jednostka arytmetyczna ucina część wyniku.

czytaj więcej
 Argumenty Nazwane
03.09.2018

Argumenty nazwane to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala przekazywać parametry do funkcji bez znajomości ich kolejności, a znając ich nazwę. Nie można ich jednak mieszać z tradycyjnymi argumentami.

czytaj więcej
 Algorytm Prima
01.09.2018

Algorytm Prima pozwala znaleźć w grafie nieskierowanym minimalne drzewo rozpinające. Przykładowo wynik działania algorytmu może zostać użyty do planowania rozbudowy dróg w mieście.

czytaj więcej
 Wysuń Wartość
30.08.2018

Dana jest tablica wypełniona liczbami całkowitymi. Pośród nich znajduje się pewna wartość x. Zadanie polega na przesunięciu wszystkich wartości x na koniec tablicy bez zmiany kolejności pozostałych elementów.

czytaj więcej

W pewnej liczbie całkowitej Jaś postanowił zamienić wszystkie wystąpienia pewnej wybranej cyfry na inną liczbę. Napisz dla niego program, który wykona taką zamianę i pokaże wynik, aby sprawdził swoje obliczenia.

czytaj więcej
Artykuły 1 - 10 z 639 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Strona

Portale