Strona główna » Algorytmy » Szyfry » Szyfr Templariuszy
 

Szyfr Templariuszy

· Ramowy · Templariuszy ·
Krzyż maltański

Opis szyfrowania

Szyfr Templariuszy jest szyfrem graficznym. Każda litera zostaje zamieniona na pewną grafike. Używany przez masoński zakon templariuszy szyfr przypomina krzyż maltański (przedstawiony na obrazku po prawej stronie). Szyfrowanie odbywa się podobnie jak w szyfrze Ramowym. Do szyfrowania służy poniższa grafika:

Każda z liter ma przypisany znak, który szyfruje. Oznacza to, że litera zostanie przedstawiona w postaci odcinków z kątem prostym pomiędzy nimi, trójkąta lub deltoida, a wszystkie te opcje mogą posiadać dodatkową kropkę. Wyróżnionym elementem jest tutaj litera N, dlatego jej zapis wyróżnia się od zapisu pozostałych znaków. Warto zauważyć, że litera N wyznacza środek alfabetu, ponieważ litery I oraz J są nierozróżnialne.

Przykład

W celu zaszyfrowania wiadomość należy znaleźć literę na schemacie, a następnie odczytać najbliższą literą położoną koło symbolu. Przykładowo litera B to , a z kolei litera A . W celu zaszyfrowania dłuższego tekstu należy kolejno każdą literę zamieniać w podany wcześniej sposób. Jeśli natrafi się na znak przerwy lub nieznany znak to można zostawić pustą przestrzeń, aby można było wyróżnić odstęp pomiędzy wyrazami. Przykładowo tekst "HASLO" to będzie:

Szyfrowanie

Część prywatna

W swoim rozwiązaniu wykorzystuje specjalnie przygotowane obrazki, dlatego tekstu nie można skopiować. Zalecaną metodą jest zrobione zrzutu ekranu i wycięcie zaszyfrowanego tekstu w programie graficznym.

Wpisz w poniższe pole tekst do zaszyfrowania. Pod polem pojawi się zaszyfrowany tekst. Możesz wybrać tabelkę według, której mają być szyfrowane dane. Litera J oraz I są reprezentowane przez ten sam symbol graficzny. Polskie znaki diaktryczne nie są rozpoznawane.