Strona główna » Algorytmy » Szyfry » Szyfr Ramowy
 

Szyfr Ramowy

· Ramowy · Templariuszy ·

O szyfrze

Szyfr Ramowy jest szyfrem graficznym. Znany jest również pod nazwą Szyfr Czekoladka. Jest kilka jego wariantów, które opierają się na tej samej zasadzie - każda litera jest szyfrowana zgodnie z ustaloną wcześniej tabelką:

Tabelka szyfrowania

Kiedy chcemy zaszyfrować literę to należy przerysować obramowanie dookoła niej. Przykładowo litera C to . W celu rozróżnienia C od L to w drugim przypadku dodajemy dodatkowo kropkę. Dzięki temu uzyskujemy . W ten sam sposób rozróżniamy S () od X ().

Przykład

Załóżmy, że chcemy zaszyfrować wyraz HARCERZ. W tym celu musimy każdą literę po kolei odnaleźć w tabelce i przerysować jej obramowanie. Litera H znajduje się w pierwszej tabelce i odpowiada jej . Następnej literze A odpowiada . Jednak już litera R znajduje się w drugiej tabelce - oznacza to, że do znalezionego obramowania dopisujemy kropkę . Kontynuując w ten sposób szyfrowanie powinniśmy uzyskać:.

Podczas deszyfrowania należy ponownie brać każdy znak po kolei i wyszukać go w tabelce. Należy jednak pamiętać, aby prawidłowo interpretować kropkę. W przypadku dłuższych wyrażeń znak przerwy może zostać przepisany bez zmian. Jednak warto wymyśleć dla niego jakiś symbol graficzny. Przykładowo może to być kropka, ale zapisana w połowie wysokości znaku obok.

Własna tabelka

Na podstawie podanego opisu szyfrowania można stworzyć własną tabelkę do szyfrowania. Należy pamiętać, że każdy znak musi mieć własne, unikalne obramowanie. W przypadku takiego samego można ustalić jak w powyższym przykładzie szyfru kropki, albo innego znaku. Przykładowo tabelka do szyfrowanie może wyglądać tak:

Tabelka szyfrowania

W tym przypadku kropkę stosujemy tylko do drugich liter w każdym polu pierwszej tabelki. Wtedy A to . B jest drugą literą w tym samym polu czyli zaszyfrowany znak to . Wyjątkiem jest tutaj litera Z. Zakładamy, że obramowaniem jest okrąg z krzyżykiem w środku . Zaszyfrowany wyraz HARCERZ to będzie teraz .

Istnieje jeszcze jedna wersja szyfrowania tą tabelką. Podczas pobierania znaków od A do S za każdym razem używamy kropki do oznaczania w którym miejscu w danym polu występuje litera. Choć metoda ta jest powszechnie znana to jej wadą jest ogromny nacisk na dokładne przerysowanie obramowania oraz kropki. Szyfrowanie znaku pierwszą metodą nie wymagało odpowiedniego stawiania kropki.

Szyfrowanie

W swoim rozwiązaniu wykorzystuje specjalnie przygotowane obrazki, dlatego tekstu nie można skopiować. Zalecaną metodą jest zrobione zrzutu ekranu i wycięcie zaszyfrowanego tekstu w programie graficznym.

Wpisz w poniższe pole tekst do zaszyfrowania. Pod polem pojawi się zaszyfrowany tekst. Możesz wybrać tabelkę według, której mają być szyfrowane dane.