Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Najdłuższa Ścieżka w Grafie
 

Najdłuższa Ścieżka w Grafie

Wstęp

Do wyszukiwania najdłuższej ścieżki w grafie pomiędzy dwoma dowolnymi wierzchołkami najwygodniej zastosować odpowiednio dostosowany algorytm DFS, który będzie przechodził po węzłach i nadawał odległości. Algorytm ten zostanie wykonany dla każdego kolejnego wierzchołka w grafie. Za każdym razem algorytm DFS tworzy nową tablicę informacji z której następnie należy odczytać maksymalną odległość i porównać ją z aktualną i odpowiednio zaktualizować.

Przykład

Przypuśćmy, że dany jest następujący graf:

Przykładowy graf

Pierwszy etap polega na wykonaniu algorytmu DFS dla każdego wierzchołka w grafie. Poniższe wyniki prezentują kolejno otrzymywane wyniki:

StartABCDEFGH
A01112232
B10221343
C12023343
D12203121
E21330454
F23314032
G34425301
H23314210

Podczas działania algorytmu nie trzeba tworzyć takiej tabeli wyników. Wystarczy dla każdego kolejnego wierzchołka znaleźć maksimum i zachować jeśli jest większy od dotychczas znalezionego. W powyższym przykładzie widać, że najdłuższy odcinek jest pomiędzy wierzchołkiem G i E.

Implementacja

Przechowywanie danych

Algorytm DFS zwykle przechowuje tylko informację o wierzchołku dotyczące poprzednika oraz czy dany wierzchołek został odwiedzony. Tutaj potrzebne jest dodatkowe pole do zapamiętania odległości.

C++C#
Python
 1. class dane:
 2.   def __init__(self, odwiedzony, poprzednik, odl):
 3.     self.odwiedzony = odwiedzony
 4.     self.poprzednik = poprzednik
 5.     self.odl = odl

DFS

Główna część algorytmu DFS tworzy tablicę danych, która zostanie uzupełniona przez algorytm. Działa on w pętli odwiedzając najpierw wybrany wierzchołek, a potem wszystkie pozostałe. Na koniec zwracana jest uzupełniona tablica informacji.

C++C#
Python
 1. def DFS(macierz, start):
 2.   tab = [dane(False, -1, 0) for i in macierz]
 3.   tab = odwiedzWezel(macierz, tab, start, 0)
 4.   for i in range(len(macierz)):
 5.     if (not tab[i].odwiedzony):
 6.       tab = odwiedzWezel(macierz, tab, i, 0)
 7.   return tab;

Do odwiedzania wierzchołków w sposób rekurencyjny została dopisana metoda odwiedzWezel(), która w momencie odwiedzenia wierzchołka przypisuje mu przekazaną odległość oraz aktualizuje, że został odwiedzony. Następnie odwiedza wszystkich jego nieodwiedzonych sąsiadów. Tu należy pamiętać, że podczas odwiedzania sąsiada odległość należy zwiększyć o 1.

C++C#
Python
 1. def odwiedzWezel(macierz, tab, u, odl):
 2.   tab[u].odwiedzony = True
 3.   tab[u].odl = odl
 4.   for i in range(len(macierz)):
 5.     if (macierz[u][i] > 0 and not tab[i].odwiedzony):
 6.       tab[i].poprzednik = u
 7.       tab = odwiedzWezel(macierz, tab, i, odl + 1)
 8.   return tab

Najdłuższa ścieżka

Algorytm DFS jest gotowy do użycia, więc można teraz przejść do napisania głównej funkcji najdluzszaSciezka(), która dla danej macierzy zwróci maksymalną odległość pomiędzy wierzchołkami.

C++C#
Python
 1. def najdluzszaSciezka(macierz):
 2.   maks = 0
 3.   for i in range(len(macierz)):
 4.     podsumowanie = DFS(macierz, i)
 5.     for j in range(len(macierz)):
 6.       if (podsumowanie[j].odl > maks):
 7.         maks = podsumowanie[j].odl
 8.   return maks

Algorytm w pętli wywołuje algorytm DFS na każdym kolejnym wierzchołku. Zwrócona tablica jest następnie analizowana w celu znalezienia większego elementu niż aktualnie znalezione maksimum. Na koniec zwracana jest znaleziona wartość.

Testowanie funkcji

Do przetestowania napisanego kodu można skorzystać z poniższego fragmentu, który wczytuje ile wierzchołków ma graf, a następnie odpowiednią macierz. Grafowi pokazywanemu wcześniej w artykule odpowiada następująca macierz:

 1. 0 1 1 1 0 0 0 0
 2. 1 0 0 0 1 0 0 0
 3. 1 0 0 0 0 0 0 0
 4. 1 0 0 0 0 1 0 1
 5. 0 1 0 0 0 0 0 0
 6. 0 0 0 1 0 0 0 0
 7. 0 0 0 0 0 0 0 1
 8. 0 0 0 1 0 0 1 0
C++C#
Python
 1. n = int(input("Podaj ile jest wierzchołków w grafie\n n = "))
 2. macierz = []
 3. for i in range(n):
 4.   macierz.append([int(x) for x in input().split()])
 5. maks = najdluzszaSciezka(macierz)
 6. print("Najdłuższa ściezka ma długość", maks)

Zadania

Zadanie 1

Napisz program, który dla danej macierzy znajdzie wszystkie pary wierzchołków pomiędzy, którymi odległość w grafie jest maksymalna. Przetestuj napisany program. Przykładowo dla poniższego grafu:

Przykładowy graf

algorytm powinien wypisać:

 1. Najdłuższa ściezka ma długość 5
 2. Taką długość mają ścieżki:
 3. z 4 do 6
 4. z 6 do 4