Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Najdłuższa Ścieżka w Grafie
 

Najdłuższa Ścieżka w Grafie

Wstęp

Do wyszukiwania najdłuższej ścieżki w grafie pomiędzy dwoma dowolnymi wierzchołkami najwygodniej zastosować odpowiednio dostosowany algorytm DFS, który będzie przechodził po węzłach i nadawał odległości. Algorytm ten zostanie wykonany dla każdego kolejnego wierzchołka w grafie. Za każdym razem algorytm DFS tworzy nową tablicę informacji z której następnie należy odczytać maksymalną odległość i porównać ją z aktualną i odpowiednio zaktualizować.

Przykład

Przypuśćmy, że dany jest następujący graf:

Przykładowy graf

Pierwszy etap polega na wykonaniu algorytmu DFS dla każdego wierzchołka w grafie. Poniższe wyniki prezentują kolejno otrzymywane wyniki:

StartABCDEFGH
A01112232
B10221343
C12023343
D12203121
E21330454
F23314032
G34425301
H23314210

Podczas działania algorytmu nie trzeba tworzyć takiej tabeli wyników. Wystarczy dla każdego kolejnego wierzchołka znaleźć maksimum i zachować jeśli jest większy od dotychczas znalezionego. W powyższym przykładzie widać, że najdłuższy odcinek jest pomiędzy wierzchołkiem G i E.

Implementacja

Przechowywanie danych

Algorytm DFS zwykle przechowuje tylko informację o wierzchołku dotyczące poprzednika oraz czy dany wierzchołek został odwiedzony. Tutaj potrzebne jest dodatkowe pole do zapamiętania odległości.

 1. struct dane {
 2.   public bool odwiedzony;
 3.   public int poprzednik;
 4.   public int odl;
 5. };

DFS

Główna część algorytmu DFS tworzy tablicę danych, która zostanie uzupełniona przez algorytm. Działa on w pętli odwiedzając najpierw wybrany wierzchołek, a potem wszystkie pozostałe. Na koniec zwracana jest uzupełniona tablica informacji.

 1. static dane[] DFS(int[,] macierz, int start) {
 2.   dane[] tab = new dane[macierz.GetLength(0)];
 3.   for (int i = 0; i < macierz.GetLength(0); i++) {
 4.     tab[i].odwiedzony = false;
 5.     tab[i].poprzednik = -1;
 6.   }
 7.   odwiedzWezel(macierz, ref tab, start, 0);
 8.   for (int i = 0; i < macierz.GetLength(0); i++)
 9.     if (!tab[i].odwiedzony)
 10.       odwiedzWezel(macierz, ref tab, i, 0);
 11.   return tab;
 12. }

Do odwiedzania wierzchołków w sposób rekurencyjny została dopisana metoda odwiedzWezel(), która w momencie odwiedzenia wierzchołka przypisuje mu przekazaną odległość oraz aktualizuje, że został odwiedzony. Następnie odwiedza wszystkich jego nieodwiedzonych sąsiadów. Tu należy pamiętać, że podczas odwiedzania sąsiada odległość należy zwiększyć o 1.

 1. static void odwiedzWezel(int[,] macierz, ref dane[] tab, int u, int odl) {
 2.   tab[u].odwiedzony = true;
 3.   tab[u].odl = odl;
 4.   for (int i = 0; i < macierz.GetLength(0); i++) {
 5.     if (macierz[u, i] > 0 && !tab[i].odwiedzony) {
 6.       tab[i].poprzednik = u;
 7.       odwiedzWezel(macierz, ref tab, i, odl + 1);
 8.     }
 9.   }
 10. }

Najdłuższa ścieżka

Algorytm DFS jest gotowy do użycia, więc można teraz przejść do napisania głównej funkcji najdluzszaSciezka(), która dla danej macierzy zwróci maksymalną odległość pomiędzy wierzchołkami.

 1. static int najdluzszaSciezka(int[,] macierz) {
 2.   int maks = 0;
 3.   for (int i = 0; i < macierz.GetLength(0); i++) {
 4.     dane[] podsumowanie = DFS(macierz, i);
 5.     for (int j = 0; j < macierz.GetLength(0); j++) {
 6.       if (podsumowanie[j].odl > maks) {
 7.         maks = podsumowanie[j].odl;
 8.       }
 9.     }
 10.   }
 11.   return maks;
 12. }

Algorytm w pętli wywołuje algorytm DFS na każdym kolejnym wierzchołku. Zwrócona tablica jest następnie analizowana w celu znalezienia większego elementu niż aktualnie znalezione maksimum. Na koniec zwracana jest znaleziona wartość.

Testowanie funkcji

Do przetestowania napisanego kodu można skorzystać z poniższego fragmentu, który wczytuje ile wierzchołków ma graf, a następnie odpowiednią macierz. Grafowi pokazywanemu wcześniej w artykule odpowiada następująca macierz:

 1. 0 1 1 1 0 0 0 0
 2. 1 0 0 0 1 0 0 0
 3. 1 0 0 0 0 0 0 0
 4. 1 0 0 0 0 1 0 1
 5. 0 1 0 0 0 0 0 0
 6. 0 0 0 1 0 0 0 0
 7. 0 0 0 0 0 0 0 1
 8. 0 0 0 1 0 0 1 0
 1. static void Main(string[] args) {
 2.   Console.Write("Podaj ile jest wierzchołków w grafie\n n = ");
 3.   int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 4.   int[,] macierz = new int[n, n];
 5.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 6.     string[] str = Console.ReadLine().Split(' ');
 7.     for (int j = 0; j < n; j++) {
 8.       macierz[i, j] = Convert.ToInt32(str[j]);
 9.     }
 10.   }
 11.   int maks = najdluzszaSciezka(macierz);
 12.   Console.WriteLine("Najdłuższa ściezka ma długość {0}", maks);
 13.   Console.ReadKey();
 14. }

Zadania

Zadanie 1

Napisz program, który dla danej macierzy znajdzie wszystkie pary wierzchołków pomiędzy, którymi odległość w grafie jest maksymalna. Przetestuj napisany program. Przykładowo dla poniższego grafu:

Przykładowy graf

algorytm powinien wypisać:

 1. Najdłuższa ściezka ma długość 5
 2. Taką długość mają ścieżki:
 3. z 4 do 6
 4. z 6 do 4