Strona główna

Rozwiązania zadań z konkursu informatycznego LOGIA który odbył się w roku szkolnym 2016/17. Omawiane zadania pochodzą z etapu I i polegają na narysowaniu różnego rodzaju grafik.

czytaj więcej

Koncept logiki Trójwartościowej został opisany przez polskiego uczonego Jana Łukasiewicza. Logika ta względem powszechnie używanej algebry Boole'a wprowadza trzeci stan 'może'.

czytaj więcej
 Odczytywanie Pliku
16.04.2018

Przechowywanie danych w plikach pozwala program zapisać preferencje użytkownika jak również na przeniesienie informacji pomiędzy urządzeniami. W tym artykule zostanie wyjaśnione jak taki plik można odczytać w języku C#.

czytaj więcej

Rozkład LU to rozkład pewnej macierzy A na macierz dolnotrójkątną L oraz górnotrójkątną U tak, że A = LU. Wyznaczenie obydwu macierzy jest możliwe przy pomocy metody eliminacji Gaussa.

czytaj więcej

Sortowanie Częstotliwościowe to takie sortowanie, które sortuje elementy analizując częstotliwość ich występowania. Oznacza to, że elementy o tej samej wartości o największej liczbie wystąpień znajdą się na początku listy.

czytaj więcej
 Liczby Zgubne
10.04.2018

Liczby Zgubne to takie liczby, których populacja jest liczbą pierwszą. Za populację przyjmuje się liczbę cyfr 1 potrzebnych do zapisu liczby w systemie binarnym.

czytaj więcej
 Testament Farmera
08.04.2018

Pewien farmer miał 9 ha ziemi w kształcie kwadratu, którą chciał podzielić pomiędzy bliźniaczki i młodszą córkę, aby starsze dostały taką samą część, a młodsza mniejszy jej kawałek. Jak może dokonać podziału?

czytaj więcej

Pełne rozwiązania zadań konkursowych z konkursu informatycznego LOGIA, który odbył się w roku szkolnym 2015/16. Omawiane zadania pochodzą z etapu III i polegają na analizie słów oraz list.

czytaj więcej
 Schemat Hornera
04.04.2018

Schemat Hornera to wygodny sposób na dzielenie wielomianu przez dwumian. Działanie to można zapisać przy pomocy układu równań, a sama implementacja algorytmu jest bardzo krótka.

czytaj więcej

Tablice wielowymiarowe mogą mieć dowolną ilość wymiarów. Można je deklarować w postaci tablic regularnych oraz nieregularnych. Oba sposoby różnią się tworzeniem oraz odwołaniem do elementów.

czytaj więcej
Artykuły 1 - 10 z 564 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Strona

Portale