Strona główna

Aplikacja konsolowa pozwala na utworzenie programu, który wczyta od użytkownika pewne dane i może wypisać wynik. W tym artykule zostaną przedstawione podstawowe sposoby na komunikacji pomiędzy programem, a użytkownikiem w konsoli.

czytaj więcej
 Szyfr Bifid
30.09.2017

Szyfr Bifid w celu zaszyfrowania danych korzysta z szachownicy Polibiusza oraz słowa kluczowego. Każda litera jest zamieniana na współrzędne, których transpozycji utworzy szyfrogram.

czytaj więcej

W celu znalezienia k-tej największej wartości wystarczy posortować dane i wybrać k-ty element. Jednak często zapisana lista i tak nie zostanie zapisana, więc można zastosować bardziej optymalny algorytm.

czytaj więcej
 Liczby Praktyczne
26.09.2017

Liczba Praktyczna n to taka liczba naturalna dla której wszystkie liczby naturalne mniejsze od niej samej można uzyskać jako sumę dowolnych dzielników właściwych liczby n. W trakcie sumowania wybrany dzielnik można dodać tylko raz.

czytaj więcej
 Wskazówki Zegara
24.09.2017

Ile razy dziennie na tarczy zegara spotyka się wskazówka godzinowa oraz minutowa? O których godzinach dochodzi to takiej sytuacji? Odpowiedź w artykule!

czytaj więcej

Rozwiązania zadań z konkursu informatycznego LOGIA który odbył się w roku szkolnym 2011/12. Omawiane zadania pochodzą z etapu I i polegają na narysowaniu różnego rodzaju grafik.

czytaj więcej
 Cykliczny Licznik
20.09.2017

Podczas pisania algorytmu może być potrzebny licznik, który posiada wartość z pewnego określonego zakresu. W artykule można znaleźć dwa sposoby implementacji takiego licznika.

czytaj więcej
{x}
 Deklarowanie Zmiennych
18.09.2017

Zmienne pozwalają na przechowywanie informacji wprowadzonych przez użytkownika. Liczby przechowywane w nich reprezentują różnego rodzaju dane. W typach prostych możemy przechowywać liczbę całkowitą, rzeczywistą znak oraz wartość logiczną.

czytaj więcej
 Szyfr Condi
16.09.2017

Szyfr Condi to szyfr, który wykorzystuje przesunięcia do szyfrowania kolejnych liter. W celu zaszyfrowania trzeba jedynie podać przesunięcie pierwszego znaku. Każdy następny znak jest szyfrowany na podstawie poprzedniego.

czytaj więcej

Wyszukiwanie Trójkowe to metoda, która znajduje maksimum (lub minimum) funkcji unimodalnej na pewnym przedziale [a, b]. Algorytm ten jest przykładem algorytmu "dziel i zwyciężaj". Jego zasada działania opiera się na pewnych prawdach matematycznych.

czytaj więcej
< Nowe < Artykuły 11 - 20 z 474 > Starsze >
mattomatti.com to strona o tematyce głównie związanej z informatyką. Każdy artykuł wyjaśnia zagadnienia, przykłady, sposób implementacji lub użycia oraz ćwiczenia. Poznaj świat informatyki już teraz!

Strona

Portale