Strona główna » Kursy » Zadania » Zestaw zadań Liczby
123
 

Zestaw zadań Liczby

Wstęp

Najczęstszym problem jaki napotyka się podczas zadań związanych z liczbami polega na wybieraniu kolejnych cyfr. Istnieją jednak gotowe już algorytmy, które można zastosować w rozwiązywanych zadaniach. Niniejszy zestaw wyjaśni na przykładzie jak z nich korzystać.

Zadania

Zadanie 1

Napisz program, który wczyta z standardowego wejścia dwie nieujemne liczby całkowite n oraz k. Zadanie polega na sprawdzeniu czy wprowadzona liczba n jest podzielna przez k poprzez wypisanie na ekran TAK. W przeciwnym przypadku program powinien wypisać NIE.

Przykładowa dla n = 8 i k = 2 prawidłowa odpowiedź to TAK. Dla n = 7 i k = 3 odpowiedź to NIE.

Zadanie 2

Napisz program, który wczyta z standardowego wejścia dwie nieujemne liczby całkowite a oraz n. Po wczytaniu na ekran powinna zostać wypisana n-ta cyfra liczby a od prawej strony.

Przykładowo dla a = 12345 i n = 4 prawidłowa odpowiedź to 2. Z kolei dla a = 12 i n = 5 odpowiedzią jest 0.

Zadanie 3

Napisz program, który wczyta z standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą a. Program powinien na ekran wypisać z ilu cyfr składa się wczytana liczba a. Zakładamy, że liczba a = 0 składa się z jednej cyfry czyli ma długość 1.

Przykładowo dla a = 12345 prawidłowa odpowiedź to 5. Z kolei dla a = 3 odpowiedzią jest 1.

Zadanie 4

Napisz program, który wczyta z standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą a. Następnie aplikacja ma sprawdzić czy każda kolejna cyfra jest większa lub równa poprzedniej. Jeśli warunek jest spełniony należy wypisać TAK, a w drugim przypadku NIE.

Liczby, które spełniają warunek to: 123, 1223, 12234458, a liczby, które nie spełniają warunku to: 121, 1221, 12344

Zadanie 5

Napisz program, który wczyta z standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą a. Na wyjście powinien zostać wypisany najdłuższy fragment liczby złożony z jej kolejnych cyfr, która spełnia założenia ciągu malejącego. W przypadku kilku prawidłowych odpowiedzi można wypisać dowolną.

Przykładowo dla liczby a = 3212 zostanie zwrócone 321. Dla a = 322 program ma zwrócić 32. Z kolei dla a = 12 może być 1 lub 2.