Strona główna » Poradniki » Logomocja » Python i Żółw » Poruszanie żółwiem
 

Poruszanie żółwiem

Wstęp

W języku Python do poruszania żółwiem służą takie komendy jak forward i backward, które posiadają skrócone wersje, aby pisanie skryptu było prostsze. Warto je poznać, aby pisać kod szybciej. W tym artykule do każdej funkcji o pełnej nazwie zostanie podany przykład formy skróconej.

Podstawowe komendy

Poruszanie

Podstawowa komenda do ruchu wprzód to forward. Jako argument funkcja oczekuję odległości o jaką żółw ma się przesunąć. Skrócona forma tej metody to fd. Poniższe dwie linijki kodu są równoważne:

 1. żółw.forward(30)
 2. żółw.fd(30)

Z kolei do poruszania w tył służy komenda backward. Ona również akceptuje jako argument odległość do przesunięcia do tyłu. Istnieją dwie skrócone formy tej funkcji. Są to back lub bk. Każda linijka poniższego kodu cofa żółwia o 20 kroków.

 1. żółw.backward(20)
 2. żółw.back(20)
 3. żółw.bk(20)

Należy zauważyć, że jeśli żółwia się obróci to porusza się on przed siebie lub w przeciwną stronę, ale podczas ruchu nie wykonuje żadnego obrotu! Oznacza to, że jeśli żółw cofnie się o np. 10 kroków to dalej patrzy w tą samą stronę.

Obracanie

Żółwia można obracać w lewo, albo prawo o pewien zadany kąt, który powinien zostać podany w stopniach. Do skrętu w lewo służy polecenie left, w skrócie lt, a w prawo right z skrótem rt. Poniżej znajduje się kod w którym żółw rysuje znak X na ekranie. Do obrotu zostały wykorzystane tylko skrócone wersje poleceń.

 1. żółw.lt(45)
 2. żółw.fd(30)
 3. żółw.bk(60)
 4. żółw.fd(30)
 5. żółw.lt(90)
 6. żółw.bk(30)
 7. żółw.fd(60)

Żółwia jednak można ustawić pod dowolnym kątem, a nie go obracać. Oznacza to, że niezależnie od jego kątu obrotu możemy z powrotem go ustawić tak, aby był skierowany do góry. Służy do tego polecenie setheading, skrótowo seth. Polecenie to przyjmuje kąt pod którym żółw ma zostać ustawiony. Poniżej został zamieszczony diagram, który określa ustawienia żółwia w zależności od zadanego kątu.

Przykładowo jeśli istnieje potrzeba, aby żółw spojrzał w prawo to należy wpisać:

 1. żółw.seth(0)

Szybki powrót

Podczas rysowanie bardzo przydatna może okazać się polecenie home, które ustawi żółwia z powrotem na pozycji początkowej. Może się to przydać w sytuacji, gdy nowy element można rozpocząć rysować od poczatkowego punktu, a powrót do niego wymagałby napisania bardzo długiego kodu.

Zadania

Zadanie 1

Używając jedynie podstawowych poleceń, najlepiej w formie skróconej, napisz skrypt, który powie żółwiowi, aby narysował następujący rysunek:

Wielkość oraz pozycja końcowa żółwia nie jest istotna. Wszystkie krawędzie na obrazku są równe. Pochyłe krawędzie można narysować pod kątem 45°.