Strona główna » Poradniki » Logomocja » Python i Żółw » Żółw i Python: Wprowadzenie
 

Żółw i Python: Wprowadzenie

Wstęp

W języku Python istnieje biblioteka turtle, która służy do sterowania "żółwiem" tak jak ma to miejsce w przypadku np. języka LOGO. W artykule zostały przedstawione podstawowe komendy.

Implementacja

Biblioteka i żółw

W celu skorzystanie z biblioteki turtle należy zaimportować ją przy pomocy polecenia import na samym początku programu. Następnie należy utworzyć nowego żółwia, przykładowo:

 1. import turtle
 2. żółw = turtle.Turtle()

(1.) W powyższym przykładzie zostaje zaimportowana biblioteka turtle, a następnie (2.) do zmiennej żółw zostaje przypisany żółw, którym będzie można sterować w specjalnym oknie graficzne. Teraz można przejsć do pisania kodu!

Poruszanie

W celu przesunięcia żółwia do przodu należy na wcześniej zadeklarowanym żółwiu wywołać polecenie forward(), a jako argument podać jak daleko ma się przesunąć. Z kolei żółw pójdzie wstecz po użyciu metody backward(). Ona również akceptuje jeden argument jak daleko żółw ma się przesunąć.

Przykładowo jeśli chcemy, aby żółw poszedł do przodu o 150 kroków, a następnie tyle samo wrócił wpiszemy:

 1. żółw.forward(150)
 2. żółw.backward(150)

Skręt

Potrafiąc już przesunąć żółwia warto zastanowić się nad tym w jaki sposób obrócić żółwia. Służą do tego metody left() - w lewo oraz right() - w prawo. W obu metodach należy podać kąt obrotu w stopniach.

Przykładowo jeśli chcemy, aby żółw obrócił się w lewo, a potem z powrotem w prawo należy wpisać:

 1. żółw.left(90)
 2. żółw.right(90)

Uwaga: warto zauważyć, że poczętkowo żółw jest skierowany w prawo.

Przykład: Kwadrat

Kwadrat to jedna z najprostszych figur do narysowania. Cztery razy należy przejść do przodu pewną odległość, a następnie skręcać zawsze w tym samym kierunku.

Oto przykładowy kod:

 1. import turtle
 2. żółw = turtle.Turtle()
 3. żółw.forward(150)
 4. żółw.left(90)
 5. żółw.forward(150)
 6. żółw.left(90)
 7. żółw.forward(150)
 8. żółw.left(90)
 9. żółw.forward(150)
 10. żółw.left(90)

Zadania

Zadanie 1

Korzystając z poznanych metod napisz skrypt, który narysuje sześciokąt. Przetestuj działanie napisanego skryptu.