Strona główna » Poradniki » Maxima » Wykresy 2D
 

Wykresy 2D

· Wykres Liniowy · Wykres Słupkowy ·

Wykresy

Program Maxima potrafi nie tylko wyliczać określone wartości, ale również rysować wykresy. Z pewnością taka funkcjonalność cieszy wiele osób. Spróbujmy narysować wykres funkcji kwadratowej. Służy do tego funkcja plot2D, której podamy dwa argumenty: pierwsz to będzie wzór funkcji kwadratowej, a jako drugi wpiszemy listę w której przekażemy przedział argumentów.

(%i1)plot2d(x^2+x-4,[x,-10,10]);

Wykres funkcji pojawi się po chwili (zależy od złożoności obliczeń) w nowym w oknie:

Przykładowy wykres

Czasami przydatne okazuje się porównanie wykresów, albo w jakich zakresach f(x) > g(x). Żeby narysować wykres wielu funkcji jako pierwszy argument podamy listę. Lista rozpoczyna się [ i kończy ], kolejne elementy na liście rozdzielamy przecinkiem. Porównajmy wykres dwóch wielomianów:

(%i2)plot2d([x^2+x-4,x^3-4*x+8],[x,-5,5]);
Wykres z dwoma seriami

Dodatkowe opcje funkcji plot2d

Wykresy można bezpośrednio z programu wyeksportować. Nieraz okazuje się, że warto, aby wykres był podpisany. W tym celu po podaniu funkcji ( jednej lub wielu ) oraz zakresu argumentów x podać dodatkowe opcje wyświetlania. Jako kolejne argumenty dla plot2d możemy dopisać:

Zbierając wszystkie informacje razem przeanalizujmy je na przykładzie wykresu funkcji sinus:

(%i3)plot2d(sin(x),[x,-3*%pi,3*%pi], [title, "Wykres funkcji sinus"],[xtics, -2*%pi, %pi, 2*%pi]);
Funkcja sin

kolejne przydatne opcje to:

Zbierzmy wszystkie podane opcje razem tym razem na przykładzie funkcji sinus oraz cosinus:

(%i4)plot2d([sin(x), cos(x)],[x,-3*%pi,3*%pi], [title, "Wykres funkcji trygonometrycznych"], [xtics, -2*%pi, %pi, 2*%pi], [xlabel, "oś x"],[ylabel, "oś y"], [color, green, blue], [legend, "sin(x)", "cos(x)"]);
Funkcje trygonometryczna