Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2016/17 Etap I
 

Logia 2016/17 Etap I

· Etap I · Etap II · Etap III ·
Oryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1

Napisz bezparametrową procedurę/funkcję BRAMA, po wywołaniu której na ekranie powstanie rysunek taki, jak poniżej. Szara podstawa bramy ma wysokość 24 i szerokość 624. Wielkości pozostałych elementów odczytaj z rysunku pomocniczego.

Rysunek Pomocniczy
BRAMA

Rozwiązanie

W zadaniu powtarza się jedynie mały i duży słup i te fragmenty kodu można przepisać jako dodatkowego procedury. Pozwoli to na napisanie bardziej zwięzłego kodu. Oto kolejne procedury, które rysują mały i duży słup o zadanej szerokości :a.

 1. oto brama_malyslup :a
 2.   lw 90
 3.   prostokat :a*5 :a "czerwony
 4.   np :a*5 lw 90
 5.   np :a pw 90
 6.   prostokat :a :a*3 "czerwony
 7.   np :a lw 90
 8.   np :a pw 90
 9.   niech "b (:a*5)/pwk(2)
 10.   wielokąt [
 11.     ukm "czerwony
 12.     pw 45 np :b
 13.     pw 90 np :b
 14.   ]
 15.   pod
 16.   ws :a*6 pw 90
 17.   np :a*2
 18.   opu
 19. już
 1. oto brama_duzyslup :a
 2.   lw 90
 3.   prostokat :a*15 :a*2 "czerwony
 4.   np :a*14
 5.   prostokat (-:a) (-:a) "czerwony
 6.   pod
 7.   pw 90 np :a*2
 8.   opu
 9.   prostokat :a :a "czerwony
 10.   lw 90 ws :a*14
 11.   pw 90 ws :a*2
 12. już

Obydwie powyższe procedury korzystają z procedury prostokat do narysowania prostokątów.

 1. oto brama
 2.   niech "a 24
 3.   niech "d :a*pwk(2)
 4.   pod
 5.   ws :a*19/2 pw 90
 6.   ws :a*13 lw 90
 7.   opu
 8.   wielokąt [
 9.     ukm "szary
 10.     powtórz 2 [
 11.       np :a pw 90
 12.       np (:a*26) pw 90
 13.     ]
 14.   ]
 15.   np :a pw 90
 16.   np :a brama_malyslup :a
 17.   np :a*3 brama_duzyslup :a
 18.   np :a*4 brama_malyslup :a
 19.   np :a*9 brama_malyslup :a
 20.   np :a*3 brama_duzyslup :a
 21.   np :a*4 brama_malyslup :a
 22.   pod
 23.   np :a*2 lw 90
 24.   np :a*12 lw 90
 25.   opu
 26.   wielokąt [
 27.     ukm "czerwony
 28.     np (:a*26) pw 135
 29.     np :d pw 45
 30.     np (:a*24)
 31.   ]
 32.   pod
 33.   ws :a pw 90
 34.   np :a*5 lw 90
 35.   opu
 36.   wielokąt [
 37.     ukm "czerwony
 38.     np (:a*28) lw 135
 39.     np (:d*2) lw 45
 40.     np (:a*24)
 41.   ]
 42.   ws :a
 43.   wielokąt [
 44.     ukm "czerwony
 45.     np (:a*30) pw 135
 46.     np :d pw 45
 47.     np (:a*28)
 48.   ]
 49. już

Brama będzier rysowana od dolnej podstawy do górnej. Bardzo ważne, aby pamiętać, że najpierw należy narysować słupy, a dopiero później poziome elementy bramy. Oto kod procedury:

 1. oto brama
 2.   niech "a 24
 3.   niech "d :a*pwk(2)
 4.   pod
 5.   ws :a*19/2 pw 90
 6.   ws :a*13 lw 90
 7.   opu
 8.   wielokąt [
 9.     ukm "szary
 10.     powtórz 2 [
 11.       np :a pw 90
 12.       np (:a*26) pw 90
 13.     ]
 14.   ]
 15.   np :a pw 90
 16.   np :a brama_malyslup :a
 17.   np :a*3 brama_duzyslup :a
 18.   np :a*4 brama_malyslup :a
 19.   np :a*9 brama_malyslup :a
 20.   np :a*3 brama_duzyslup :a
 21.   np :a*4 brama_malyslup :a
 22.   pod
 23.   np :a*2 lw 90
 24.   np :a*12 lw 90
 25.   opu
 26.   wielokąt [
 27.     ukm "czerwony
 28.     np (:a*26) pw 135
 29.     np :d pw 45
 30.     np (:a*24)
 31.   ]
 32.   pod
 33.   ws :a pw 90
 34.   np :a*5 lw 90
 35.   opu
 36.   wielokąt [
 37.     ukm "czerwony
 38.     np (:a*28) lw 135
 39.     np (:d*2) lw 45
 40.     np (:a*24)
 41.   ]
 42.   ws :a
 43.   wielokąt [
 44.     ukm "czerwony
 45.     np (:a*30) pw 135
 46.     np :d pw 45
 47.     np (:a*28)
 48.   ]
 49. już

W kodzie wartość 24 została przypisana do :a. Oznacza to, że możliwe jest narysowanie bramy większej / mniejszej.

Zadanie 2

Napisz jednoparametrową procedurę/funkcję RAMA, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie kwadratowa ramka, taka jak poniżej. Parametr określa liczbę elementów tworzących bok ramki (patrz rysunek pomocniczy) i może przyjmować wartości od 1 do 12. Wysokość rysunku jest stała i wynosi 480.

Rysunek pomocniczy
RAMKA 1
RAMKA 3
RAMKA 4

Rozwiązanie

Uproszczenie kodu polega na rozbiciu go na dwie procedury: główną do rysowania całego wzoru oraz pomocniczej do rysowania pojedynczego elementu o pewnej szerokości :a. Kod procedury do rysowania pojedynczego elementy wygląda następująco:

 1. oto rama_el :a
 2.   niech "d :a*pwk(2)
 3.   wielokąt [
 4.     ukm "czarny
 5.     np :a pw 90
 6.     np (:a*7) lw 90
 7.     np :a pw 90
 8.     np :a pw 90
 9.     np (:a*2) pw 90
 10.     np (:a*8) pw 90
 11.   ]
 12.   pod
 13.   np :a*3 pw 90
 14.   np :a*3 lw 90
 15.   opu
 16.   wielokąt [
 17.     ukm "czarny
 18.     lw 45
 19.     np :d pw 45
 20.     np (:a*2) pw 90
 21.     np (:a*7) pw 45
 22.     np :d pw 135
 23.     np (:a*7) lw 90
 24.     np (:a*2)
 25.   ]
 26.   pod
 27.   pw 90 np :a
 28.   lw 90
 29.   opu
 30.   wielokąt [
 31.     ukm "czarny
 32.     np :a pw 90
 33.     np (:a*3) pw 45
 34.     np :d pw 135
 35.     np (:a*4)
 36.   ]
 37.   pod
 38.   ws :a*3 pw 90
 39.   np :a*6 lw 90
 40.   opu
 41.   wielokąt [
 42.     ukm "czarny
 43.     lw 45
 44.     np :d pw 45
 45.     np (:a*3) pw 90
 46.     np :a pw 90
 47.     np (:a*4)
 48.   ]
 49. już

Wtedy główna procedura upraszcza się do następującej postaci. Tutaj bardzo ważne jest wyliczenie szerokości :a w linijce (3.)

 1. oto rama :n
 2.   niech "w 480
 3.   niech "a :w/(:n*11 + 7)
 4.   pod
 5.   ws :w/2 pw 90
 6.   ws :w/2 lw 90
 7.   opu
 8.   powtórz 4 [
 9.     wielokąt [
 10.       ukm "czarny
 11.       powtórz 2 [
 12.         np (:a*7) pw 90
 13.         np :a pw 90
 14.       ]
 15.     ]
 16.     powtórz :n [
 17.       rama_el :a
 18.       pod
 19.       pw 90 np :a lw 90
 20.       opu
 21.     ]
 22.     pod
 23.     pw 90 np :a*7
 24.     lw 180
 25.     opu
 26.   ]
 27. już

Zadanie 3

Jaś wydaje własne książki. Każda strona jest numerowana kolejnymi liczbami, pierwsza strona ma numer 1. Jeśli w numerze strony występuje 13 (tj. cyfra 1, a bezpośrednio po niej cyfra 3), to drukuje te cyfry kolorem złotym. Napisz jednoparametrową funkcję ILE, której parametrem jest liczba stron książki wydanej przez Jasia, a wynikiem liczba cyfr wydrukowanych kolorem złotym. Parametr może przyjmować wartości od 10 do 15000.

ile 152
ile 19924

Rozwiązanie

Do rozwiązania wystarczy jedna pętla oraz funkcja numel. Należy jednak pamiętać, że rozpoczynamy sprawdzanie od 10, więc będzie :n - 10 powtórzeń. Ponadto należy pamiętać, że może występować więcej niż jedna liczba 13. Zgodnie z zadaniem np. liczba 1313 będzie całkowicie wydrukowana kolorem złotym.

 1. oto ile :n
 2.   niech "w 0
 3.   dopóki [:n >0][
 4.     niech "k :n
 5.     dopóki [:k >= 10][
 6.       jeśli (reszta :k 100 = 13) [
 7.         niech "w :w + 2
 8.       ]
 9.       niech "k int(:k / 10)
 10.     ]
 11.     zmniejsz "n
 12.   ]
 13.   wynik :w
 14. już