Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2014/15 Etap I
 

Logia 2014/15 Etap I

· Etap I · Etap II · Etap III ·
Oryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1

Napisz bezparametrową procedurę/funkcję serwetka, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek taki, jak poniżej. Wysokość rysunku wynosi co najmniej 400.

Strategia

Obrazek składa się z wielu bardzo podobnych części: wewnątrz i na zwenątrz znajdują się czerwone trójkąty. Dodatkowo warto zauważyć, że każdy sześciokąt został podzielony na 6 trójkątów, a każdy trójkąt jest w połowie zamalowany na różowo. Zadanie można wykonać rysując sześć takich samych części rysunku.

Rozwiązanie

Na początku ustalane są dwie wartości. Zostały one dobrane tak, aby rysunek spełniał założenia o minimalnej wysokości.

 1. oto serwetka
 2.   niech "a 80
 3.   niech "c :a/pwk(2)

Potem rozpoczyna się pętla właściwa. Zostanie ona wykonana sześć razy. Za każdym razem zostaje ona wykonana ze środka rysunku, więc (5. - 8.) najpierw przesuwamy do środka kolejnego sześciokątu i (9. - 21.) rysujemy sześciokąt z trójkątami zamalowanymi w połowie.

 1.   powtórz (6) [
 2.     pod
 3.     np :a pw 60
 4.     np :a
 5.     opu
 6.     powtórz 6 [
 7.       powtórz 3 [
 8.         np :a pw 120
 9.       ]
 10.       np :a pw 120
 11.       wielokąt [
 12.         ukm "czerwony11
 13.         np :a pw 120
 14.         np (:a/2)
 15.       ]
 16.       lw 120 ws :a
 17.       pw 60
 18.     ]

Dalsza część kodu polega na (22. - 30.) dorysowaniu czerwonych elementów na zewnątrz. Tu warto zauważyć, że z pozycji środka sześciokąta każdy kolejny można narysować wykonując ten sam zestaw instrukcji i wystarczy tylko pomiędzy kolejnymi wywołaniami obrócić żółwia. Na koniec pętli (31. - 37.) dorysowany zostaje wewnętrzny czerwony trójkąt i (38. - 43.) żółw wraca do pozycji wyjściowej.

  Zadanie 2

  Napisz jednoparametrową procedurę/funkcję ramka, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek, taki jak poniżej. Parametr określa liczbę powtarzających się fragmentów rysunku i może przyjmować wartości od 1 do 5. Wysokość rysunku wynosi 480, a długość boku wewnętrznego białego kwadratu dla parametru 1 wynosi 240.

  ramka 1
  ramka 3

  Strategia

  Rysunek można narysować rekurencyjnie, albo iteracyjnie. Kod zamieszczony niżej przedstawia drugą z tych wersji. Zakłada się, że początku każdej iteracji żółw znajduje się pośrodku rysunku. Dopiero później przesuwa się on w lewy dolny róg rysunku i cztery razy rysuje ten sam fragment przechodząc od rogu do rogu.

  Rozwiązanie

  Poniższa procedura ramka rysuje obrazek zgodnie z poleceniem.

  1. oto ramka :n
  2.   niech "a 240
  3.   powtórz (:n) [
  4.     niech "a :a/2
  5.     niech "b :a*pwk(2)
  6.     pod
  7.     ws :a*2 pw 90
  8.     ws :a*2 lw 90
  9.     opu
  10.     powtórz 4 [
  11.       wielokąt [
  12.         ukm "oliwkowy
  13.         ukp "oliwkowy
  14.         pw 45 np :b
  15.         lw 135 np :a
  16.         pw 135 np (:b/2)
  17.         lw 90 np (:b/2)
  18.         pw 45 np :a
  19.         pw 135 np (:b/2)
  20.         lw 90 np (:b/2)
  21.         pw 135 np (:a*3)
  22.         pw 90 np :a
  23.         pw 90
  24.       ]
  25.       pod
  26.       np :a*4 pw 90
  27.       opu
  28.     ]
  29.     pod
  30.     np :a*2 pw 90
  31.     np :a*2 lw 90
  32.     opu
  33.   ]
  34. już

  (2.) Przypisz zmiennej :a początkową wartość (z treści zadania). Następnie (3.) rozpocznij pętle do wykonania :n razy. Dalej (4. - 5.) oblicz zmienne pomocnicze, (6. - 9.) przejdź w lewy dolny róg rysunku i (10. - 24.) narysuj cztery razy ten sam fragment. Na koniec pętli należy pamiętać (29. - 32.) o powrocie na środek ekranu. Zmniejszanie rozmiaru rysunku odbywa się w linijce (4.).

  Zadanie 3

  Napisz dwuparametrową procedurę/funkcję parkiet, po wywołaniu której na środku ekranu powstanie rysunek parkietu takiego, jak przedstawiony poniżej. Długość boku najmniejszego widocznego na rysunku kwadratu wynosi 10. Pierwszy parametr określa liczbę żółtych kwadratów w wierszu i może przyjmować wartości od 1 do 8. Drugi parametr określa liczbę żółtych kwadratów w kolumnie i może przyjmować wartości od 1 do 5.

  Strategia

  Rysunek składa się z wielu identycznych fragmentów. Każdy z nich można narysować w ten sam sposób: obrysuj kwadrat, następnie w kważdym rogu umieść cztery różowe prostokąt, a środek pomaluj na żółto. W zadaniu należy również pamiętać o tym, że podawana jest ilość żółtych środków, więc iloczyn ich ilości w kolumnie jak i w wierszu oznacza ile takich fragmentów należy narysować.

  Rozwiązanie

  Na początku (2.) warto przypisać wartość 10 do zmiennej (tutaj :a). Następnie (3. - 6.) żółw przesuwa się w lewy dolny róg.

  1. oto parkiet :w :h
  2.   niech "a 10
  3.   pod
  4.   ws :a*9*:h/2 pw 90
  5.   ws :a*9*:w/2 lw 90
  6.   opu
  7.   powtórz (:h) [
  8.     powtórz (:w) [
  9.       wielokąt [
  10.         ukm "żółty
  11.         powtórz 4 [np (:a*9) pw 90]
  12.       ]
  13.       powtórz 4 [
  14.         powtórz 4 [
  15.           niech "i 5-npw
  16.           wielokąt [
  17.             ukm "czerwony11
  18.             powtórz 2 [
  19.               np (:a*:i) pw 90
  20.               np (:a*5) pw 90
  21.             ]
  22.           ]
  23.         ]
  24.         np :a*9 pw 90
  25.       ]
  26.       pw 90 np :a*9
  27.       lw 90
  28.     ]
  29.     pw 90 ws :a*:w*9
  30.     lw 90 np :a*9
  31.   ]
  32. już

  (7.) Dla każdego wiersza: (8. - 28.) narysuj odpowiednią ilość elementów i (29. - 30.) przejdź wyżej. W celu narysowania fragmentu: (9. - 12.) rysowany jest najpierw duży, żółty kwadrat, a dopiero potem (13. - 25.) dorysowane zostają jego różowe części.

  Zadanie 4

  Kuba trenuje bieganie. Trener Kuby określa tempo przebiegania kolejnych odcinków, podając liczbę, której ostatnia cyfra oznacza tempo przebiegnięcia pierwszego odcinka, przedostatnia – drugiego, itd., …, a pierwsza – ostatniego. Jeśli kolejna cyfra, licząc od prawej strony, jest większa od poprzedniej, to Kuba przyspiesza, jeśli mniejsza – zwalnia, a jeśli taka sama – nie zmienia tempa biegu.

  Napisz jednoparametrową funkcję bieg, której wynikiem jest liczba określająca ile razy, w ciągu całego biegu, Kuba biegł dwa kolejne odcinki w tym samym tempie. Parametrem funkcji jest liczba naturalna, podana przez trenera, nie zawierająca w swym zapisie zer, z zakresu od 11 do 2147483647.

  bieg 653327778jest 3
  bieg 1335544544jest 4

  Rozwiązanie

  Rozwiązanie tego zadania polega na wybieraniu kolejnych par elementów z podanego tekstu i jeśli (4.) są równe to (5.) należy zwiększyć pewien licznik (tutaj :ile). Na koniec (8.) funkcja powinna zwrócić wartość, która znajduje się w liczniku.

  1. oto bieg :s
  2.   niech "ile 0
  3.   powtórz ((długość :s) - 1) [
  4.     jeśli ((element npw :s) = element (npw+1) :s) [
  5.       zwiększ "ile
  6.     ]
  7.   ]
  8.   wynik :ile
  9. już