Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2010/11 - Etap I
 

Logia 2010/11 - Etap I

· Etap I · Etap II · Etap III ·
Oryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1

Napisz procedurę KWADRATY, która na środku ekranu tworzy poniższą figurę. Długość boku zewnętrznego kwadratu wynosi 400.

Rozwiązanie

Całe zadanie zbiega się do rysowania kwadratów w odpowiednim miejscu. Z tego powodu warto napisać funkcję kwadrat, która narysuje kwadrat o środku tam gdzie znajduje się żółw. Procedura przyjmuje jeden argument :a, który określa bok rysowanego kwadratu.

 1. oto kwadrat :a
 2.   pod
 3.   np :a/2 pw 90
 4.   ws :a/2
 5.   opu
 6.   powtórz 4 [
 7.     np :a
 8.     pw 90
 9.   ]
 10.   pod
 11.   np :a/2 lw 90
 12.   ws :a/2
 13.   opu
 14. już

Przyglądając się dalej nietrudno zauważyć, że fragmenty rysunku to kwadraty w kwadracie. Każdy kolejny obrócony o 45 stopni. Procedura zapetlonykwadrat pozwala na narysowanie :ile kwadratów z czego największy będzie miał bok :a z zauważoną prawidłowością.

 1. oto zapetlonykwadrat :a :ile
 2.   niech "k kierunek
 3.   powtórz :ile [
 4.     kwadrat :a
 5.     niech "a (:a*pwk(2))/2
 6.     pw 45
 7.   ]
 8.   skieruj :k
 9. już

Kolejną procedurą pomocniczą jest kwadratyodnogi. Jest to procedura, która ma za zadanie narysować ten sam wzór kwadratu w czterech kierunkach począwszy ze środka. Pozwala to narysować większą część rysunku. Procedura przyjmuje 3 argumenty: :a - odległość w lini prostej do najbliższej ściany kwadratu, :b - rozmiar rysowanego kwadratu oraz :ile - ile kwadratów w sobie ma zostać narysowanych.

 1. oto kwadratyodnogi :a :b :ile
 2.   powtórz 4 [
 3.     pod np :a+:b/2 opu
 4.     zapetlonykwadrat :b :ile
 5.     pod ws :a+:b/2 opu
 6.     pw 90
 7.   ]
 8. już

Ostatnia procedura pomocnicza naokolokwadraty rysuje kwadraty, których się nie da narysować przy pomocy procedury kwadratyodnogi. Są to kwadraty na największym kwadracie i później w kwadracie w niego wpisanym występujące na wszystkich czterech bokach po dwa w równej odległości od siebie oraz ścian bocznych. Procedura przyjmuje 3 argumenty: :a - rozmiar ściany kwadratu na którym są rysowane małe kwadraty, :b - rozmiar rysowanego, małego kwadratu oraz :ile - ile kwadratów w sobie ma zostać narysowanych.

 1. oto naokolokwadraty :a :b :ile
 2.   pod
 3.   ws :a/2 pw 90
 4.   ws :a/2 lw 90
 5.   opu
 6.   powtórz 4 [
 7.     powtórz 2 [
 8.       np :a/3
 9.       pod
 10.       pw 90 np :b/2
 11.       opu
 12.       zapetlonykwadrat :b :ile
 13.       pod
 14.       ws :b/2 lw 90
 15.       opu
 16.     ]
 17.     np :a/3
 18.     pw 90
 19.   ]
 20.   pod
 21.   np :a/2 pw 90
 22.   np :a/2 lw 90
 23.   opu
 24. już

Procedura główna

Teraz na koniec pozostaje powyliczać odpowiednie wielkości i wywołać odpowiednie procedury pomocnicze tak jak w poniższym rozwiązaniu:

 1. oto KWADRATY
 2.   niech "a 400
 3.   zapetlonykwadrat :a 8
 4.   kwadratyodnogi :a/8 :a/12 1
 5.   kwadratyodnogi :a/4 :a/6 3
 6.   naokolokwadraty :a :a/9 2
 7.   pw 45
 8.   niech "b (:a*pwk(2))/2
 9.   kwadratyodnogi :b/4 :b/6 2
 10.   kwadratyodnogi :b/2 :b/3 4
 11.   kwadratyodnogi :b*(5/6) :b/9 1
 12.   naokolokwadraty :b :b/9 1
 13. już

Zadanie 2

Napisz procedurę RYBA:ile, która tworzy rysunki ryb składających się z głowy, ogona oraz :ile par ości. Szerokość rysunku wynosi 550. Parametr :ile może przyjmować wartości od 1 do 15. Środek ekranu leży w połowie wysokości i w połowie szerokości rysunku.

RYBA 1
RYBA 2

Idea rozwiązania

Na potrzeby rozwiązania opracowany został system zapisu kroków dla żółwia. Jak można zauważyć żółw rysując cały czas porusza się po linii prostej i czasem wykonuje skęt w prawo lub lewo. W zaproponowanym rozwiązaniu generowana jest lista kroków złożona z liter L, P oraz C. Dla każdego polecenia wykonywany jest ruch do przodu, ale dla litery L żółw na końcu narysowanej lini skręca w lewo, a dla P w prawo. Dla ostatniej litery (jak również każdej innej) program wykona tylko krok do przodu.

Przykładowo w celu narysowania oka ryby należy zapisać PPPP, albo LLLL. Gdybyśmy jednak chcieli narysować ość ryby dla wartości 1 to odpowiada temu kod LPLPLPCPLPLLC. Tego typu pozwoli na uproszczenie pisanego kodu i jego łatwiejszą modyfikację.

Rozwiązanie

W pierwszej części należy wygenerować kod dla górnej części rysunku. Później program automatycznie dołączy kod dla dolnej części.

 1. oto RYBA :ile
 2.   niech "w 550
 3.   niech "kroki "PLPLPCCCPLPLC
 4.   powtórz (:ile) [
 5.     niech "rozmiar :ile + 3 - npw
 6.     powtórz (:rozmiar) [
 7.       niech "kroki (słowo :kroki "LP)
 8.     ]
 9.     niech "kroki (słowo :kroki "CP)
 10.     powtórz (:rozmiar - 1) [
 11.       niech "kroki (słowo :kroki "PL)
 12.     ]
 13.     niech "kroki (słowo :kroki "LC)
 14.   ]
 15.   niech "kroki (słowo :kroki "CCLPLCPLCPLCPPCCPLCCPLC)
 16.   niech "kroki (słowo :kroki "C wspak :kroki "C)

(2.) Ustal szerokość rysunku o (3.) narysuj górną część głowy. Potem (4. - 14.) dla każdej kolenej ości wygeneruj kod rysunku. (15.) Po zakończeniu generowania ości dorysuj ogon (górną część). Ważny moment jest w linijce (16.) kiedy dodanie wspak zapisanych poleceń generuje kod dla dolnej części kodu. Pomiędzy polecenia zostały wpisane polecenie "C" jako korekta łączenia obu części.

 1.   niech "a :w / (16 + 4*:ile)
 2.   pod
 3.   lw 90 np :w/2
 4.   pw 90
 5.   opu
 6.   niech "dl długość :kroki
 7.   powtórz (:dl) [
 8.     np :a
 9.     wybierz element npw :kroki
 10.     [
 11.       P [pw 90]
 12.       L [lw 90]
 13.       C []
 14.     ]
 15.   ]
 16.   pod
 17.   np :a*2 pw 90
 18.   np :a*3
 19.   opu
 20.   powtórz 4 [
 21.     np :a
 22.     pw 90
 23.   ]
 24. już

W drugiej części ryba zostaje narysowana. Początkowo jest to (17.) wyliczenie długości rysowanych odcinków, a potem (18. - 21.) przejście do głowy ryby. Następnie (22. - 31.) intepretowane są kolejne polecenia wygenerowanego przez pierwszą część procedury. Na koniec (32. - 39.) należy pamiętać o dorysowaniu brakującego oka rybie.

Zadanie 3

Napisz procedurę PIRAMIDA:n :bok, która tworzy piramidy takie, jak na rysunkach poniżej. Wartość parametru :n określa liczbę cegieł na najniższym poziomie oraz liczbę poziomów i może przyjmować wartości od 1 do 20. Parametr :bok określa długość boku trójkąta równobocznego i może przyjmować wartości od 100 do 500.

PIRAMIDA 2 300
PIRAMIDA 3 100
PIRAMIDA 4 200

Rozwiązanie

W trakcie rysowania pirmiady należy pamiętać, że cegiełka ma wysokość równą wysokości trójkąta równobocznego podzielonego przez :n + 1, a podstawa cegiełki ma długość równą bokowi trójkąta równobocznego podzielonego przez :n + 1. Ponadto wszystkie połówki białych trójkątów mają podstawę równą połowie podstawy cegiełek.

 1. oto PIRAMIDA :n :bok
 2.   niech "h (:bok*pwk(3))/2
 3.   pod
 4.   ws :h/2 lw 90
 5.   np :bok/2
 6.   opu
 7.   powtórz 3 [
 8.     pw 120
 9.     np :bok
 10.   ]
 11.   niech "a :bok / (:n + 1)
 12.   niech "b :h / (:n + 1)
 13.   pw 180
 14.   np :a/2
 15.   lw 90
 16.   powtórz (:n) [
 17.     niech "ile :n - npw + 1
 18.     powtórz (:ile) [
 19.       wielokąt [
 20.         ukm "zielony4
 21.         powtórz 2 [
 22.           np :b
 23.           pw 90
 24.           np :a
 25.           pw 90
 26.         ]
 27.       ]
 28.       pw 90 np :a
 29.       lw 90
 30.     ]
 31.     np :b lw 90
 32.     np :a * (:ile - 0.5)
 33.     pw 90
 34.   ]
 35. już

(2.) Wylicz wysokość trójkąta. Następnie (3. - 6.) przesuń żółwia i (7. - 10.) narysuj obramowanie piramidy. Potem wylicz (11.) podstawę oraz (12.) wysokość cegiełek. (13. - 15.) Przejdź do pierwsze cegiełki od lewej na dole piramidy. Narysuj (16.) :n poziomów (17.) za każdym razem zmniejszając ilość cegiełek o jeden. (18. - 30.) narysuj odpowiednią ilość cegiełek w wierszu i (31. - 33.) przejdź do wiersza wyżej.

Zadanie 4

Napisz procedurę DYWAN:n, która na środku ekranu tworzy kwadratowe dywany o boku długości 400, takie, jak na rysunkach poniżej. Parametr :n określa stopień złożoności wzoru dywanu i może przyjmować wartości od 1 do 30.

DYWAN 4
DYWAN 5

Rozwiązanie

Podczas rozwiązywanie zadania najpierw narysować tło, a następnie kombinować jak narysować żółte elementy. Dodatkowo warto zauważyć, że najkrószy bok elementu ma wymiar równy szerokości całego rysunku podzielonego przez 3·:n + 1, gdzie :n to stopień złożoności wzoru dywanu. Jest to spowodowane faktem, że każdy kolejny element jest na zakładkę o 1 z poprzednim.

 1. oto DYWAN :n
 2.   niech "w 400
 3.   pod
 4.   ws :w/2 lw 90
 5.   np :w/2 pw 90
 6.   opu
 7.   wielokąt [
 8.     ukm "zielony5
 9.     powtórz 4 [
 10.       np :w
 11.       pw 90
 12.     ]
 13.   ]
 14.   niech "el 3 * :n + 1
 15.   niech "a :w / :el
 16.   np :a
 17.   powtórz (:n) [
 18.     powtórz (:n) [
 19.       wielokąt [
 20.         ukm "żółty6
 21.         powtórz 4 [
 22.           np :a pw 90
 23.           np :a lw 90
 24.           np (2*:a) pw 90
 25.         ]
 26.       ]
 27.       pod
 28.       pw 90 np :a*3
 29.       lw 90
 30.       opu
 31.     ]
 32.     pod
 33.     lw 90 np :a*(:el - 1)
 34.     pw 90 np :a*3
 35.     opu
 36.   ]
 37. już

(2.) Ustal szerokość rysunku. Następnie (3. - 6.) przejdź do (7. - 13.) narysowania tła. Potem (14.) oblicz ile jest elementów i na tej podstawie (15.) jakiej długości jest najkrótszy odcinek. (16.) Przejdź do rysowania elementów. Narysuj (17.) :n poziomów po (18.) :n elementów.