Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2009/10 - Etap I
 

Logia 2009/10 - Etap I

· Etap I · Etap II · Etap III ·
iOryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1

Napisz procedurę WITRAŻ, która tworzy na środku ekranu witraż taki, jak na rysunku poniżej. Długość boku każdego kwadratu wynosi 30.

Zadanie 2

Asia bardzo lubi wróżby. Często wróży za pomocą kwiatka. Wyrywając kolejno jego płatki liczy: "Zielona wstążka, czerwona wstążka, zielona wstążka…". Pewnego dnia zaczęła wróżyć korzystając z kwiatka przedstawionego na rysunku pomocniczym poniżej. Mama zawołała Asię na obiad przed zakończeniem wróżby. Napisz procedurę KWIAT :start :ile, rysującą kwiatek Asi z kilkoma urwanymi płatkami. Parametr :start mówi, od którego płatka Asia zaczęła wróżenie i może przyjmować wartości od 1 do 8. Parametr :ile określa liczbę płatków urwanych przez Asię i może przyjmować wartości od 0 do 7. Długość odcinka wspólnego dla dwóch sąsiednich płatków wynosi 60. Fragment łodyżki widoczny na rysunku pomocniczym ma długość 180, a listki dzielą go na pół.

Rysunek pomocniczy
KWIAT 3 4

Zadanie 3

Napisz procedurę TRAPEZY :ileWarstw :ileWDolnej, która tworzy figurę składającą się z :ileWarstw warstw. W najniższej warstwie jest :ileWDolnej trapezów. Wysokość rysunku jest stała i wynosi 160. Parametry :ileWarstw i :ileWDolnej mogą przyjmować wartości od 1 do 20, przy czym ich iloraz jest nie mniejszy niż 1 i nie większy niż 2. Puste miejsca pomiędzy trapezami (w kształcie trójkątów) są zamalowane. Środek ekranu leży w połowie wysokości i w połowie szerokości rysunku.

TRAPEZY 3 5
TRAPEZY 4 4
TRAPEZY 16 16

Zadanie 4

Napisz procedurę DYWAN :x :y tworzącą dywany złożone z zielonych kwadratów na czerwonym tle. Parametry :x i :y określają liczbę kwadratów, odpowiednio, w poziomie oraz w pionie i mogą przyjmować wartości od 2 do 20. Dłuższy bok dywanu ma długość 400. Kwadrat w lewym dolnym rogu dywanu jest obrócony w prawo o 30 stopni.Kolejne rysunki pokazują efekt wywołania , , .

DYWAN 2 2
DYWAN 2 4
DYWAN 5 2