Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2003/04 - Etap I
 

Logia 2003/04 - Etap I

· Etap I · Etap II · Etap III ·
iOryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1

Napisz bezparametrową procedurę MOZAIKA, która tworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek przedstawiony poniżej.

  Zadanie 2

  Napisz bezparametrową procedurę TETKI, która tworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek przedstawiony poniżej.

  Zadanie 3

  Figury przedstawione na rysunkach poniżej to przykłady tak zwanych ram, o różnych stopniach złożoności: 1, 2 oraz 3.

  Napisz dwuparametrową procedurę RAMA :n :bok rysowania ram o dowolnym stopniu złożoności :n (nie mniejszym niż 1 i nie większym niż 7) oraz o dowolnej długości boku kwadratu :bok.

  Zadanie 4

  Część A

  Figury przedstawione na rysunkach poniżej to przykłady tak zwanych falek, o różnych stopniach złożoności: 1, 2, 3 oraz 7.

  Część B

  Napisz procedurę FALKA :n rysowania falek o dowolnym stopniu złożoności :n. Po wywołaniu procedury FALKA z dowolną wartością parametru :n, nie mniejszą niż 1 i nie większą niż 20, na ekranie powinien powstać rysunek falki o złożoności :n, o stałej wysokości, niezależnej od :n.