Strona główna » Poradniki » Logomocja » LOGIA » Logia 2001/02 - Etap I
 

Logia 2001/02 - Etap I

· Etap I · Etap II · Etap III ·
iOryginalna treść zadań jest dostępna pod oficjalnym adresem konkursu LOGIA

Zadanie 1

Napisz procedurę z jednym parametrem MOTYW :n, która dla danej wartości parametru :n - określającej stopień złożoności rysunku, utworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek, podobny do przedstawionych poniżej. Parametr :n może przyjmować wartości od 0 do 8. Skutki polecenia dla wartości 0, 1, 2 oraz 3 możesz zobaczyć na odpowiednich rysunkach:

Spostrzeżenia

Pierwszy krok polega na wyodrębnieniu problemu. Jak widać po obrazkach rozmiar błękitnej planszy jest stały, więc istnieje potrzeba dostosowana wielkości elementów do planszy. Ponadto na każdym obrazku w środku jest żółty kwadrat o szerokości i wysokość równej dwóm najkrótszym odcinkom na rysunku. Wzór, który jest rysowana na kolejnych rysunkach począwszy od n większego od dwóch, składa się z powtarzającego się elementu, który jest rysowany 4(n - 1) razy.

Znaczek "L"

Rozwiązanie zadania najlepiej rozpocząć od najprostszego elementu. Są nim 3 połączone kwadraty tego samego koloru. Taki element jest 1/4 większego elementu. Odpowiednie napisanie procedury pozwoli ją wywołać w celu narysowania całości wzoru.

Procedura MOTYW_L przyjmuje cztery argumenty: :a - długość najkrótszego boku, :kRuch - kierunek ruchu czy kolejne linie mają być rysowane do przodu czy do tyłu, z założenia przyjmuje tylko wartości 1 i -1. W podobny sposób działa argument :kSkret - określa kierunek skrętu, dla 1 skręca w prawo, a dla -1 w lewo. Ostatni argument :kolor określa jakiego koloru element zostanie narysowany.

 1. oto MOTYW_L :a :kRuch :kSkret :kolor
 2.   ukp :kolor
 3.   ukm :kolor
 4.   wielokąt [
 5.     np (2*:a*:kRuch)
 6.     pw (90*:kSkret)
 7.     np (2*:a*:kRuch)
 8.     pw (90*:kSkret)
 9.     powtórz 2 [
 10.       np (:a*:kRuch)
 11.       pw (90*:kSkret)
 12.       np (:a*:kRuch)
 13.       lw (90*:kSkret)
 14.     ]
 15.     pw 180
 16.   ]
 17.   ukp "czarny
 18. już

Ustal kolor (2.) pisaka oraz (3.) malowania. (4. - 16.) Narysuj figurę. W przypadku poruszania się wartość pomnóż przez :kRuch, a w przypadku skrętu pomnóż przez :kSkret. (17.) Zresetuj pisak do domyślnego koloru.

Element wzoru

Posiadając procedure MOTYW_L można przejść do rysowania pierścienia wzoru. Przyjmuje argumenty: :a - najkrótszy bok elementu oraz :n - ile elementów wzoru koło siebie ma się znajdować.

 1. oto MOTYW_pom :a :n
 2.   pod
 3.   powtórz 4 [
 4.     powtórz :n [
 5.       MOTYW_L :a 1 1 "niebieski
 6.       pw 90
 7.       np :a
 8.       MOTYW_L :a 1 -1 "żółty
 9.       np 4*:a
 10.       MOTYW_L :a -1 1 "niebieski
 11.       np :a
 12.       pw 90
 13.       MOTYW_L :a -1 -1 "żółty
 14.       lw 180
 15.     ]
 16.     np :a*2
 17.     pw 90
 18.   ]
 19.   opu
 20. już

(3.) Narysuj cztery identyczne części: (4. - 15.) w każdej części rysuj :n elementów składających się z figur rysowanych przez procedurę MOTYW_L. (16. - 17.) Po narysowaniu boku przejdź do rysowania następnego.

Główna funkcja

 1. oto MOTYW :n
 2.   niech "h 460
 3.   niech "a :h / ((6 * :n) - 2)
 4.   pod
 5.   ws :h/2 pw 90
 6.   ws :h/2 lw 90
 7.   ukp "błękitny
 8.   wielokąt [
 9.     ukm "błękitny
 10.     powtórz 4 [
 11.       np :h
 12.       pw 90
 13.     ]
 14.   ]
 15.   ukp "czarny

Główną procedurę rozpocznij od (2.) ustalenia maksymalnej wielkości i (3.) wyliczenia najkrótszego boku. Następnie (4. - 6.) przejdź do rysowania kwadratu w tle i (7. - 14.) go narysuj. (15.) Zresetuj kolor pisaka.

 1.   pod
 2.   np :h - 3 * :a
 3.   pw 90
 4.   np :a
 5.   lw 90
 6.   opu
 7.   powtórz (:n - 1) [
 8.     MOTYW_pom :a (:n - npw)
 9.     pod
 10.     ws :a * 3
 11.     pw 90
 12.     np :a * 3
 13.     lw 90
 14.     opu
 15.   ]

(16. - 21.) Przejdź do rysowania pierścienia wzoru najbliżej krawędzi i (22. - 30.) narysuj :n - 1 pierścieni. Zakładamy, że :n - ty pierścień to kwadrat, który będzie rysowany w dalszej części kodu.

 1.   ukp "żółty
 2.   wielokąt [
 3.     ukm "żółty
 4.     powtórz 4 [
 5.       np (:a*2)
 6.       pw 90
 7.     ]
 8.   ]
 9.   ukp "czarny
 10. już

(31. - 38.) Narysuj żółty kwadrat i (39.) ustal kolor pisaka na czarny.

Zadanie 2

Napisz procedurę STRZAŁKI, która utworzy na środku ekranu możliwie duży rysunek układu strzałek, taki jak poniżej:

 1. oto STRZAŁKI
 2.   niech "h 460
 3.   niech "a :h / 13
 4.   pod
 5.   ws :h/2 pw 90
 6.   ws :h/2 lw 90
 7.   opu
 8.   powtórz 4 [
 9.     np :h
 10.     pw 90
 11.   ]
 12.   wróć
 13.   pod
 14.   lw 90
 15.   np :a * 3
 16.   pw 90
 17.   np :a * 2.5
 18.   opu

(2.) Ustal maksymalną wysokość i (3.) wylicz długość najkrótszego boku. (4. - 7.) Przesuń do rysowania ramki i (8. - 11.) ją narysuj. Potem (12.) wróć i (13. - 18.) przejdź do rysowania strzałek w lewym górnym rogu.

 1.   powtórz 4 [
 2.     powtórz 4 [
 3.       wielokąt [
 4.         ukm "jasnoszary
 5.         np (:a*2)
 6.         lw 90
 7.         np :a
 8.         pw 135
 9.         np (:a*1.5*pwk(2))
 10.         pw 90
 11.         np (:a*1.5*pwk(2))
 12.         pw 135
 13.         np :a
 14.         lw 90
 15.         np (:a*2)
 16.         pw 90
 17.         np :a
 18.         pw 90
 19.       ]
 20.       pw 90
 21.     ]
 22.     pod
 23.     np 0.5*:a
 24.     pw 90
 25.     np 5.5*:a
 26.     opu
 27.   ]
 28. już

(19.) Narysuj cztery grupy strzałek po (20.) cztery strzałki: (21. - 37.) Narysuj strzałkę i (38.) obkręć się w prawo. (40. - 44.) Po narysowaniu całej kolejnej grupy przejdź do rysowania kolejnej.

Zadanie 3

Filharmonia Narodowa w Warszawie - instytucja wielce zasłużona dla polskiej kultury - obchodzi w tym roku jubileusz stulecia istnienia. Napisz procedurę POSADZKA_FN, która tworzy na ekranie możliwie duży rysunek posadzki z holu warszawskiej filharmonii (taki jak poniżej).

Rozwiązanie w pliku do pobrania

Zadanie 4

Napisz procedurę SIATKA :n :x :y :rd, która tworzy na ekranie możliwie dużą siatkę n x n kwadratów z czarną dziurą.

Węzły - tzn. punkty przecięcia linii siatki - identyfikujemy za pomocą współrzędnych siatkowych. Przyjmujemy, że lewy dolny róg siatki ma współrzędne 0 0, a przeciwległy węzeł w prawym górnym rogu - ma współrzędne n n.

Czarna dziura powinna być kwadratem o lewym dolnym rogu w węźle o danych współrzędnych x oraz y i rozmiarze rd x rd kwadratów jednostkowych - oczek siatki, a w przypadku, gdy taki kwadrat nie mieści się na siatce - jego obcięciem do obszaru siatki.

Poniższy rysunek przedstawia skutki wywołania polecenia SIATKA 6 1 2 3, SIATKA 8 6 5 1, SIATKA 4 2 1 7 oraz SIATKA 8 2 6 5:

 1. oto SIATKA :n :x :y :rd
 2.   niech "h 460
 3.   niech "a :h / :n
 4.   pod
 5.   ws :h/2
 6.   pw 90
 7.   ws :h/2
 8.   lw 90
 9.   opu

Standardowo na początku: (2.) ustal maksymalny rozmiar rysunku i (3.) ustal bok małego kwadratu. Potem (4. - 9.) przejdź do lewego dolnego rogu. (W celu narysowania kwadratu o współrzędnych (0, 0)).

 1.   powtórz :n [
 2.     niech "pozY npw - 1
 3.     powtórz :n [
 4.       niech "pozX npw - 1
 5.       jeżeli (I :pozY >= :y :pozY < :y + :rd :pozX >= :x :pozX < :x + :rd) [
 6.         ukm "czarny
 7.       ][
 8.         ukm "biały
 9.       ]
 10.       wielokąt [
 11.         powtórz 4 [
 12.           np :a
 13.           pw 90
 14.         ]
 15.       ]
 16.       pod
 17.       pw 90
 18.       np :a
 19.       lw 90
 20.       opu
 21.     ]
 22.     pod
 23.     pw 90
 24.     ws :a * :n
 25.     lw 90
 26.     np :a
 27.     opu
 28.   ]
 29. już

(10.) Narysuj :n poziomów: (11.) zapamiętaj indeks poziomu i (12.) narysuj :n kwadratów. (13.) Zapamiętaj indeks kolumny. (14. - 18.) Sprawdź czy pole ma być zamalowane i na tej podstawie ustala kolor malowania. (19. - 24.) Narysuj kwadrat. (25. - 29.) Przejdź do rysowania kolejnego kwadratu. Po narysowaniu całego rzędu: (31. - 36.) wróć na początek rzędu i przejdź do rzędu wyżej.