Strona główna » Kursy » Kurs C++ » Wprowadzenie
 

Wprowadzenie

Cel

Programować może każdy. Jednak czasami same chęci nie wystarczą kiedy nie znajdzie się odpowiednich zasobów. Oto artykuł, który pozwoli zgłębić tajemnice programowania nawet jeśli się wcześniej go nie uczyło. Zacznijmy od napisania prostego programu, który wypisze na ekranie:

  1. C++ nie jest trudny

Krok po kroku

Krok 1: Napisz swój kod źródłowy

  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main(){
  4.   cout << "C++ nie jest trudny" << endl;
  5.   system("PAUSE");
  6.   return 0;
  7. }

Na początku każdego pliku C++ definiujemy nagłówki. Są to biblioteki z których będziemy korzystać. (1.) Biblioteka iostream pomaga wyświetlić lub pobrać dane od użytkownika. (2.) Następnie deklarujemy przestrzeń nazw std. Nie jest to konieczna do potrzebnych funkcji możemy odwoływać się przy pomocy std::. Jednak dopisanie tej linijki z pewnością pozwoli wygodniej poznać C++.

(4.) int main() to deklaracja funkcji głównej, która jest wywoływana przy uruchomieniu programu. Możemy z niej odczytać, że zwraca liczbę całkowitą po zakończeniu wykonywania. (5.) Do wypisania danych dla użytkownika musimy uzyskać strumień (cout), a następnie przy pomocy "<<" wprowadzić dane. Tekst zawieramy w cudzysłowy ("Tu idzie tekst"). Na końcu wprowadzamy znak specjalny końca linii "endl" (skrót od "end line").

(6.) system("PAUSE") przekazuje warunek do systemu, że czeka na jakiekolwiek naciśnięcie klawiatury, aby kontynuować prace. (7.) Na sam koniec funkcja zwraca 0. To kończy jej działanie i dodatkowo informuje system, że program został wykonany prawidłowo. Każda inna wartość od 0 oznaczałaby, że w programie został napotkany błąd.

Krok 2: Zbuduj plik wykonywalny

Zadania

Zadanie 1

Napisz program, który wypisze dwa teksty rozdzielone znakiem końca linii, a następnie wypisz liczbę przy pomocy strumienia cout.

Tekst jest dowolny, ale przykładowy wynik może wyglądać następująco:

  1. To jest tekst
  2. rozdzielony znakiem końca linii123