Strona główna » Poradniki » Grafika SVG » Metatagowanie
 

Metatagowanie

Wstęp

Publikowanie swojej pracy w Internecie to bardzo prosta sprawa. Jeśli rysunek będzie bardzo dobry to istnieje szansa, że bardzo szybko zostanie umieszczony na różnych stronach Internetowych. Przed udostępnieniem należy pamiętać, aby podpisać swój rysunek przy pomocy tzw. metadaty. Metadata składa się z metatagów i ma za zadanie przechowywać podstawowe informacje o rysunku takie jak tytuł, autor czy opis. W grafice SVG informacje te są formatowane zgodnie z systemem RDF

Implementacje

Przypuśćmy, że właśnie stworzyliśmy rysunek życia i chcielibyśmy go udostępnić innym. Na potrzeby artykuły przypuśćmy, że należy opisać obrazek przedstawiający szare koło z obwódką:

Wszystkie metadane należy umieścić w znaczniku metadata, który z kolei powinien zostać umieszczony jako element głównego obiektu svg. Podelementem metadata jest element rdf:RDF, który określa z jakim sposobem zapisu informacji są zgodne znaczniki wewnątrz. Jako podelement cc:Work. Konstrukcja jest zawiła, ale wynika z specyfikacji zapisu danych w języku XML. Podsumujmy to na przykładzie:

 1. <metadata>
 2.  <rdf:RDF>
 3.   <cc:Work>
 4.    <!-- metadata idzie tutaj -->
 5.   </cc:Work>
 6.  </rdf:RDF>
 7. </metadata>

Generalnie w przypadku ręcznego podpisywania lepiej skopiować gotowy szablon, a w przypadku dodawania metatagów z poziomu programu do grafiki wektorowej to wszystko zostaje zapisane automatycznie. Niemniej znajomość budowy może pozwolić na stworzenie programu do odczytywania / modyfikowania metadanych.

Elementy metadanych

Poniżej znajduje się pełna lista elementów, które można wstawić do obiektu cc:Work razem z wyjaśnieniem. W ostatniej kolumnie zostało podane przykładowe wykorzystanie do opisania rysunku koło umieszczonego powyżej.

ObiektOpisPrzykład
dc:formatOkreśla typ MIME obiektu. W przypadku grafiki wektorowej element ten powinien mieć wartość image/svg+xml.
 1. <dc:format>
 2.  image/svg+xml
 3. </dc:format>
dc:formatTytuł rysunku. W przypadku otwarcia grafiki SVG jako pliku przeglądarka wyświetla to jako tytuł karty.
 1. <dc:title>
 2.  Koło
 3. </dc:title>
dc:dateOkreśla datę ukończenia rysunku. Zaleca się używać profilu ISO 8601, który pozwala na ustawianie różnych dat. Najprostszym przykładem jest użycie formatu YYYY-MM-DD, gdzie za kolejne grupy liter należy wstawić rok, miesiąc i dzień
 1. <dc:date>
 2.  2016-12-08
 3. </dc:date>
dc:creatorOkreśla kto jest pierwotnym autorem / pomysłodawcą dzieła. Uwaga: obiekt ten ma podelement cc:Agent, który jest obiektem pozwalającym określić dane autora, dlatego dodatkowo należy w podelemencie ustalić element dc:title, gdzie można wpisać imię i nazwisko / pseudonim autora
 1. <dc:creator>
 2.  <cc:Agent>
 3.   <dc:title>Matto Matti</dc:title>
 4.  </cc:Agent>
 5. </dc:creator>
dc:rightsOkreśla kto ma posiada prawa do sprzedaży / dystrybucji danego dzieła. Właściciela określa się w ten sam sposób co autora poprzez element cc:Agent
 1. <dc:rights>
 2.  <cc:Agent>
 3.   <dc:title>Matto Matti</dc:title>
 4.  </cc:Agent>
 5. </dc:rights>
dc:publisherOkreśla kto publikuje daną grafikę. Zwykle dotyczy to firmy / instytucji / witryny / podmiotu, który w sposób zorganizowany przekazuje grafikę dalej w dowolnej postaci. Do określenia znowu należy użyć cc:Agent.
 1. <dc:publisher>
 2.  <cc:Agent>
 3.   <dc:title>mattomatti.com</dc:title>
 4.  </cc:Agent>
 5. </dc:publisher>
dc:identifierJeśli autor / wydawca / podmiot publikujący posiada zarejestrowaną grafiką pod pewną nazwą w swoim systemie to powinna ona zostać umieszczona tutaj.
 1. <dc:identifier>
 2.  gr15/img00
 3. </dc:identifier>
dc:sourceOkreśla źródło danej grafiki. Najlepszą praktyką jest umieszczenie tutaj adresu do strony, gdzie po raz pierwszy został opublikowany rysunek. Pozwoli to wyszukiwarkom na zlokalizowanie źródła poszukiwania ewentualnych zmian w dokumencie.
 1. <dc:source>
 2.  http://mattomatti.com/gr15
 3. </dc:source>
dc:languageOkreśla język dokumentu. Jak wiadomo grafikę może utworzyć każdy, ale niekoniecznie wszyscy muszą znać język w którym została napisana dokumentacja. W dzisiejszych czasach można przyjąć, że jest to pole, które ułatwia tłumaczowi automatycznemu wybrać precyzyjnie język dokument, aby przetłumaczyć na język lokalny użytkownika.
 1. <dc:language>
 2.  pl
 3. </dc:language>
dc:subjectOkreśla słowa kluczowe dokumentu. Dzięki temu wyszukiwarki mogą pokazywać rysunek pod odpowiednimi zapytaniami użytkownika. Istnieje możliwość dopisania wielu słów kluczowych poprzez dodanie kolejnych elementów rdf:li wewnątrz rdf:Bag.
 1. <dc:subject>
 2.  <rdf:Bag>
 3.   <rdf:li>koło</rdf:li>
 4.   <rdf:li>SVG</rdf:li>
 5.   <!-- kolejne elementy -->
 6.  </rdf:Bag>
 7. </dc:subject>
dc:coverageOkreśla tematykę dokumentu. Generalnie można to pole traktować jako najważniejsze słowo kluczowe, które określa do jakiej kategorii należy przedstawiona grafika wektorowa.
 1. <dc:coverage>
 2.  Grafika SVG
 3. </dc:coverage>
dc:descriptionOpis rysunku. Format jest nieokreślony, ale najlepiej przyjąć, że powinien to być zwięzły tekst, który pokrótce opisze obrazek, albo opisze historię obrazka. W wyszukiwarkach tekst ten prawdopodobnie pojawi się tuż obok tytułu grafiki.
 1. <dc:description>
 2.  Rysunek przedstawiający koło. Jest to prosty przykład jak należy opisywać dokumenty SVG.
 3. </dc:description>
dc:contributorOkreśla kto pomagał w poprawkach / tłumaczeniu dokumentu. Generalnie różni się to od pola autora tym, że jeśli autor zgodził się na wprowadzanie zmian to tutaj można dopisać, że wykonało się dodatkowe poprawki dokumentu.
 1. <dc:contributor>
 2.  <cc:Agent>
 3.   <dc:title>współtwórca1</dc:title>
 4.  </cc:Agent>
 5.  <cc:Agent>
 6.   <dc:title>współtwórca2</dc:title>
 7.  </cc:Agent>
 8.   <!-- kolejni współautorzy -->
 9. </dc:contributor>

Podsumowanie

Metatagowanie jest bardzo ważną czynnością, która z pewnością może pozwolić na zabezpieczenie grafiki przed kradzieżą. Jak nietrudno zauważyć bardzo łatwo je usunąć i zmienić. Należy jednak pamiętać, że większość kopii i tak będzie posiadało napisane przez nas metadane, a dzięki temu ktoś może znajdzie resztę galerii.

Zadanie

Zadanie 1

Narysuj dowolny rysunek, a następnie postaraj się ustawić jak najwięcej pól metadanych.

Zadanie 2

W celach jedynie edukacyjnych pobierz dowolny obrazek SVG z Internetu i sprawdź jakie posiada metadane. Wprowadź drobne zmiany i dopisz się jako współautora. W dowolny sposób potwierdź dokonanie takich zmian.