Strona główna » Po Godzinach » Gry » Kulki
 

Kulki

Kulki - opis gry

Kulki to gra logiczna, która polega na usuwaniu kulek z planszy. Kulki usuwa się poprzez ustawienie więcej lub dokładnie pięć kulek w lini prostej (poziomo, pionowo bądź na ukos). Co kolejke można przestawić dokładnie jedną kulkę. Jednak na trasie kulki z miejsca początkowego do końcowego musi istnieć puste przejście. Po przestawieniu dodawane są trzy nowe kulki w losowych miejscach. Wyjątkiem od tego jest sytuacja, gdy gracz usunie linie kulek. Wtedy nie są dodawane nowe.

Liczba ruchów jest nieograniczona, ale należy pamiętać, że w momencie, gdy nie będzie możliwe dostawienie trzech kulek w losowych miejscach, a następnie wykonanie ruchu to gra kończy się. Za każdy zdjętą linie kulek otrzymuje się tyle punktów z ilu kulek składał się dany rząd kulek.

Instrukcja

Naciśnij pole, aby wybrać kulkę, a potem kliknij wybrane pole na które chcesz przenieść kulkę. Po wybraniu kulki zostanie ona oznaczona dodatkowym, mniejszym, czarnym kółkiem, a pola na które można postawić pionek zostaną podświetlone (jeśli nie zostanie to wyłączone w opcjach).

Ilość kolorów
Prawidłowe ruchy

Zastosuj