Strona główna » Po Godzinach » Gry » Robot
 

Robot

Wstęp

Gra polega na doprowadzeniu robota do celu poprzez wydawanie prostych poleceń. Robot początkowo znajduje się w pewnym punkcie (x, y). Po każdej wykonanej akcji robot zużywa część pozostałej energii. Robot może poruszać się w czterech kierunkach: góra / prawo / dół / lewo.

Ruch polega na przesłaniu dwóch argumentów: obrotu oraz dodatnią ilość kroków, którą robot ma wykonać po obróceniu. Koszt każdego obrotu o kąt prosty oraz każde przesunięcie o jedno pole to koszt jednego punktu akumulatora. Zakładamy, że zużycie energii na odbiór / nadanie przekazu jest pomijalne. Na koniec każdego ruchu zwracana jest odległość w linii prostej do punktu docelowego oraz stan akumulatora.

Warunkiem zwycięstwa jest dojście do punktu docelowego. W momencie stanięcia na polu robot może mieć rozładowany akumulator.

Instrukcja

Panel sterowania

Istnieje możliwość sterowania robota manualnie. W tym celu należy za każdym razem wybrać obrót oraz wpisać żądaną ilość kroków. Po wykonaniu ruchu odpowiedni komunikat pojawia się w konsoli poniżej formularza.

Własny kod

Istnieje również możliwość napisania własnego kodu, który rozwiąże zadany problem. Rozwiązanie powinno zostać napisane w języku Javascript. W celu wykonania ruchu należy skorzystać z funkcji move(), która wymaga podania kolejno: kąt obrotu (0 - nie obracaj, 1 - obróć w prawo, 2 - zawróć oraz 3 - obróć w lewo) oraz ilość kroków do przesunięcia. W przypadku wystąpienia błędu wykonywanie kodu zostaje przerwane - należy wtedy sprawdzić konsole.

Funkcja move() zwraca obiekt o dwóch właściwościach: distance (odległość w linii prostej do punktu docelowego) i battery (aktualna ilość jednostek w akumulatorze). W celu wyczytania kodu należy wkleić go do pola pod konsolą gry.

Rozgrywka

Nowa gra

Panel sterowania

Obrót
Kroki

Własny skrypt

Wklej kod tutaj