Strona główna » Po Godzinach » Gry » Krzyżówka liczbowa
 

Krzyżówka liczbowa

· Gra · Dostosowanie gry ·

Zasady gry

Krzyżówka liczbowa jest to gra w której słowa składają się z cyfr. Zamiast krótkiego opisu, który ma naprowadzić gracza na słowo jest wstawiona suma cyfr w danej kolumnie / wierszu. Liczba pod kreską oznacza sumę cyfr w danej kolumnie (w dół), a liczba nad kreską sumę cyfr w wierszu (na prawo). W żadnej sumie nie mogą wystąpić dwie takie same cyfry. W dowolną kartkę można wstawić każdą cyfrę różną od 0.

Obsługa programu

Sterowanie

Jednym ze sposobów na uzupełnianie krzyżówki jest wybranie pola poprzez dotknięcie lub kliknięcie wybranego pola, a następnie wybrania wybranej wartości z przycisków umieszczonych na górze ekranu pod paskiem komunikatów. Wybrane pole będzie posiadać wyraźną czerwoną obwódkę. Istnieje także możliwość sterowania poprzez klawiaturę: pierwszy wybór pola poprzez mysz, dalej można przesuwać zaznaczenie przy pomocy strzałek na klawiaturze, a wartości do pola można wpisać przy pomocy przycisków od 1 do 9. W celu usunięcia wartości należy wcisnąć 0.

Ustawienia

Istnieje możliwość dostosowania poziomu rozgrywki. W zależności od wybranego poziomu mapa będzie odpowiednio skomplikowana. Włączenie opcji wskazówek włączy kolorowanie pól. Pozwala to na szybszą identyfikację, które wiersze / kolumny mają już wymaganą sumę. Czerwone tło oznacza, że ani w pionie, ani poziomie nie jest spełniona suma, albo występują dwie takie same wartości. W przypadku koloru żółtego oznacza to, że pionowo lub poziomo wszystkie warunki zostały spełnione, a zielony oznacza, że pionowo i poziom warunki został spełnione. Uwaga: Kolor zielony oznacza, że wartość jest prawidłowa dla obecnego ustawienia na planszy, ale niekoniecznie ostatecznego.

W celu podzielenie się z kimś innym jakąś mapą, która wydaje się ciekawsza niż pozostałe to można skorzystać z przycisków Kopiuj.... Przyciski po kliknięciu wyświetlą komunikat z adresem URL, który można wysłać dowolnej osobie. Opcja Kopiuj adres szablonu kopiuje jedynie kształt mapy, a opcja Kopiuj adres mapy prócz kształtu mapy kopiuje dodatkowo wylosowane wartości, więc wybierając adres podany przez drugi przycisk to druga osoba otrzyma dokładną kopię mapy, którą gracz rozwiązuje.

Mapa
Wskazówki
Losuj inną planszęKopiuj adres szablonuKopiuj adres mapy