Strona główna » Kursy » Kurs C# » Literały
 

Literały

Wstęp

Literały pozwalają przekazać komplilatorowi informację jakiego typu jest wartość, którą przypisuje do zmiennej. Dzięki temu unika się niespodzianek, gdy zmienna ma całkowicie inną wartość niż oczekiwaliśmy. W tym artykule zostaną przedstawione literały dla różnych typów danych. Zakłada się, że Czytelnik zna podstawowe typy danych.

Literały

Dla człowieka liczba całkowita czy rzeczywista, tekst oraz znak nie stanowią problemu do rozróżnienia. W komputerze jednak każda informacja musi być przechowywana w odpowiednim typie danych. Dzięki temu nie zajmują dużo miejsca, można też na nich wykonać określone operacje np. arytmetyczne. W języku C# literał jest to dodatkowa literka na końcu wartości, która informuje kompilator jak potraktować ciąg znaków.

Domyślne literały

Dotychczas deklarując zmienną int i przypisując jej wartość nie trzeba dodawać żadnego znaku po cyfrach. Otóż liczba całkowita jest domyślnie rozpoznawana jako 32 bitowy typ int. Należy jednak pamiętać, że liczba całkowita może być 64 bitowa i jeśli kompilatorowi nie doda się specjalnego oznaczenia L po liczbie to nie będzie on wiedział, że ta wartość ma zostać zapisana na 64 bitach. Oto przykładowa deklaracja:

  1. int liczba32 = 3;
  2. long liczba64 = 3L;

W przypadku, gdyby usunąć L z liczba64 kompilator nie zgłosi błędu, ale gdyby dodać na końcu liczba32 dodać oznaczenie L to kompilator zgłosi błąd, ponieważ pudełko do którego ma przerzucić jest mniej pojemne niż wymaga tego deklaracja. Zwykle w kodzie typ zmiennej można bez problemu odczytać z deklaracji zmiennej. Istnieje jednak możliwość, aby poznać typ bez szukania deklaracji:

  1. Console.WriteLine("{0} {1}", liczba32, liczba32.GetType());
  2. Console.WriteLine("{0} {1}", liczba64, liczba64.GetType());
  1. 3 System.Int323 System.Int64

Podczas przekazywania tekstów w programie zawartość należy umieścić w podwójnych cudzysłowach. To również są literały dzięki którym kompilator wie, że wczytuje tekst. W przypadku wprowadzania znaków jest to oczywiście pojedynczy cudzysłów:

  1. string tekst = "Jakiś tekst";
  2. char znak = 'A';

Inne literały

Typów zmiennych jest znacznie więcej niż tylko int, double, string czy char. W tabeli zostały wypisane przyrostki jakie należy dopisać na końcu zmienne, aby wartość została odczytana jako konkretny typ. Przyrostki można pisać małymy i wielkimi literami tj. np. x oraz X.

TypPrzyrostek
longL
ulongUL
decimalM
doubleD
floatF

Przykładowo podczas wprowadzania wartości ceny należałoby wpisać:

  1. decimal cena = 19.99M;