Strona główna » Kursy » Kurs C# » Pierwszy program
 

Pierwszy program

Wstęp

Program jest to zestaw funkcji, które wykonują na komputerze określone operacje. Zastosowania programów są bardzo różne. Można napisać program, który tylko coś wyświetla, albo taki, który wczytuje od użytkownika dane i potem gdzieś je przechowuje. Dodatkowo program może polegać na innych bibliotekach i wymagać podłączenie pewnych urządzeń.

Pierwszy program

Przykład

Najpopularniejszym programem, który pisze się rozpoczynając naukę nowego języka jest wyświetlenie napisu "Hello World!". Nie odbiegając od tradycji poniżej przedstawiam kod takiego programu na którego przykładzie dokładnie wyjaśnie z czego składa się program w języku C#.

 1. using System;
 2. namespace plcode1cs {
 3.   class Program {
 4.     static void Main(string[] args) {
 5.       Console.WriteLine("Hello World!");
 6.       Console.ReadKey();
 7.     }
 8.   }
 9. }

Powyższy program wyświetli na konsoli:

 1. Hello World!

i nie zamknie się dopóki użytkownik nie kliknie jakiegokolwiek przycisku.

Wyjaśnienie

Zazwyczaj program w języku C# na początku deklaruje z jakich bibliotek korzysta. Przydaje się to w momencie, gdy istnieje gotowa biblioteka, która posiada funkcje z których chcemy skorzystać. W celu dołączenia biblioteki należy skorzystać z słowa kluczowego using. W tym programie dołączona zostaje bibliboteka System, która zawiera między innymi funkcje do korzystania z konsoli.

 1. using System;

Cały program znajduje się w przestrzeni nazw plcode1cs. Przestrzeń nazw deklarowana jest słowem kluczowym namespace. Przydaje się to w organizowaniu dużych projektów. Na chwilę obecną wystarczy tylko tyle wiedzieć.

 1. namespace plcode1cs {

W wybranej przestrzeni nazw znajduje się klasa Program. Klasa jest deklarowana przy pomocy słowa class. Mówiąc najprostszymi słowami klasa jest to pewien zbiór wartości oraz funkcji. Szerzej o klasach będzie dalej w kursie.

 1.   class Program {

Wewnątrz klasy została zadeklarowana funkcja Main(). Jest to najważniejszy punkt programu, ponieważ jest to funkcja wywoływana podczas uruchomienia. Jeśli zmieni się jej nagłówek tj. nazwę czy argumenty to program się nie uruchomi. Funkcja przymuje jeden argument args. Jest to tablica ciągów znaków, która zawiera parametry przekazane podczas uruchamiania programu.

 1.     static void Main(string[] args) {

Zaglądając do środka funkcji można zauważyć dwie operacje do wykonania.

 1.       Console.WriteLine("Hello World!");
 2.       Console.ReadKey();

(6.) Pierwsza z nich wypisuje na ekran przesyła do konsoli tekst do wypisania, a druga (7.) wczytuje znak z klawiatury. W tym przypadku ma to za zadanie wstrzymać wykonywanie programu do momentu naciśnięcia dowolnego klawisza. Dalej funkcja Main() się kończy więc po wciśnięciu dowolnego guzika program zakończy działanie.

Wypisywanie danych

Do wypisywania danych na konsolę można skorzystać z dwóch funkcji. Wyżej zastosowana została funkcja WriteLine wywołana na obiekcie konsoli Console. Alternatywnie można skorzystać z funkcji Write, która nie będzie przechodziła do nowej linijki po wyświetleniu danych.

Weźmy przykładowo taki kod:

 1.     static void Main(string[] args) {
 2.       Console.WriteLine("Raz");
 3.       Console.WriteLine("Dwa");
 4.       Console.WriteLine("Trzy");
 5.       Console.ReadKey();
 6.     }

wypisze na ekran:

 1. Raz
 2. Dwa
 3. Trzy

Jednak jeśli zastosuje się funkcję Write to dla kodu

 1.     static void Main(string[] args) {
 2.       Console.Write("Raz");
 3.       Console.Write("Dwa");
 4.       Console.Write("Trzy");
 5.       Console.ReadKey();
 6.     }

otrzymujemy inny wynik:

 1. RazDwaTrzy

Jak można zauważyć w przypadku wypisywania danych przy pomocy funkcji Write na koniec nie jest dopisywany znak końca danych.

Wskazówka: Najczęściej wykorzystuje się wypisywanie danych z przejściem do nowej linii na końcu. W Visual Studio można wpisać cw i nacisnąć dwa razy klawisz TAB, aby szybko wygenerować 'Console.WriteLine();'.

Podsumowanie

Wypisywanie danych na konsolę nie jest zadaniem trudnym. Wystarczy znać zaledwie jedną funkcję, aby bez problemu wyświetlić użytkownikowi odpowiednie dane. W następnej części zostanie przedstawione jak korzystać ze zmiennych.

Zadania

Zadanie 1

Napisz program, który wypisze na ekran następujący tekst:

 1. C# jest prosty!

Zadanie 2

Napisz program, który wypisze na ekran następujący tekst:

 1. CCCC  # #
 2. C    #####
 3. C     # #
 4. C    #####
 5. CCCC  # #