Strona główna » Kursy » Kurs C# » Wprowadzenie do C#
C#
 

Wprowadzenie do C#

Zalecana pisownia języka

Wstęp

C# jest to język programowania zorientowany obiektowo. ZZostał on zaprojektowany w latach 1998-2001. Zespołem programistów przewodniczył Anders Hejlsberg. C# został utworzony w ramach rozwoju platformy .NET dla firmy Microsoft.

Język C# jest obecnie rozwijany tak, aby spełnił wiekszość jego celów. Przede wszystkim jest to nowy, prosty zorinetowany obiektowo język, który można używać w różnych celach. Jego zaletą jest kompilowanie programu do postaci, która może zostać uruchomiona niezależnie od architektury komputera. W połączeniu z możliwością tworzenia jednego programu w wielu językach oraz łatwego dostosowywaniu program do ustawień kultury użytkownika C# na pewno jest dobrym wyborem.

Dla programistów czeka bardzo dużo przydatnych narzędzi takich jak ścisła kontrola kodu. Dzięki wyszukiwaniu błędów oraz bardzo restrykcyjnych metod deklaracji typów napisanie niepoprawnego kodu jest mało prawdopodobne. Pracę dodatkowo ułatwia automatyczny odśmieczacz, który dba o to, aby nie dochodziło do 'wycieków pamięci'. Język C# został zaprojektowany mając na uwadze to co się sprawdziło w takich językach jak C++, Eiffel, Java czy Pascal.

Niestety C# ze zwględu na kompilację do kodu pośredniego nie może uzyskać tak dużej wydajności jak C / C++. Niemniej C# idealnie nadaje się do napisania prostej aplikacji konsolowej po skomplikowaną aplikację okienkową. Przy użyciu oprogramowania Visual Studio istnieje możliwość tworzenie w języku C# obydwa rodzaje projektów. Dla programisty jest to spore uproszczenie, ponieważ w obu przypadkach skupia się na kodzie, który przy zastosowaniu wbudowanych funkcji jest elegancki i przejrzysty.

Kompilacja

Jak już wcześniej zostało wspomniane program napisany w C# jest kompilowany do postaci pośredniej rozpoznawanej przez CLI (ang. Common Language Infrastructure, architektura wspólnego języka). Oznacza to, że przy użyciu odpowiednich programów program może zostać bez problemu uruchomionych na system 32 bitowych, 64 bitowych czy ARM. Środowisko CLR (ang. Common Language Runtime) uruchamiając program interpretuje zapisany tam kod, który tłumaczy na język zrozumiały dla danej maszyny. To jest powodem dla którego szybszy okazuje się C++: C# trzeba dodatkowo tłumaczyć, a C++ nie.

Pisanie programu

W języku C# każda instrukcja kończy się znakiem średnika ';'. Stosowanie wcięć pozostaje w geście programisty, ale jest zalecane, ponieważ zwiększa przejrzystość. W trakcie pisania programu należy uważać na wielkość liter funkcja i Funkcja nie muszą oznaczać tego samego.

Przykładowy program

Struktura programu w C# wygląda następująco:

  1. using System;
  2. namespace PrzykladowyProgram {
  3.   class Program {
  4.     static void Main(string[] args) {
  5.       Console.WriteLine("C# to pestka!");
  6.       Console.ReadKey()
  7.     }
  8.   }
  9. }

Dla osób, które miały wcześniej styczność z programowaniem w języku wysokiego poziomu może wyglądać znajomo. Przede wszystkim na początku pliku znajdują się dyrektywy, które między innymi określają dane projektu, ładują biblioteki. Tutaj (1.) ładowana jest biblioteka System, która pozwala np. na komunikacje z konsolą.

(3.) Wszystkie klasy, struktury i funkcje znajdują się w pewnej określonej przestrzenie nazw. Pozwala to na łatwiejsze zarządzanie dużymi projektami. (4.) Wewnątrz przestrzeni nazwa znajduje się klasa Program. Jest to klasa w której środowisko uruchomieniowe będzie wyszukiwać funkcji Main() w celu uruchomienia programu.

(5.) Funkcja Main() może otrzymać argumenty przekazane podczas uruchomienia programu. W przeciwieństwie do C++ w C# główna funkcja nic nie zwraca, ponieważ tym zajmuje się już środkowisko uruchomieniowe CLR. W podanym przykładzie program (6.) wypisuje na ekran tekst "C# to pestka!" i przechodzi do nowej linii, a następnie (7.) oczekuje na wciśnięcie dowolnego znaku, aby zamknąć program.

Jak można zauważyć struktura programu jest bardzo podobna do struktur innych języków. Jest to celowy zabieg, który ma przyciągnąć programistów do korzystania z tego języka. Zawsze o wiele łatwiej jest się douczyć niż uczyć się od nowa.

Gotowy do programowania?

Mam nadzieję, że ten artykuł nakreślił zarys tego czym jest język C# i czy warto się go nauczyć. C# kryje w sobie o wiele więcej tajemnic, które postaram się przybliżyć w następnych artykułach. Poniżej zamieszczam zamieszczony wcześniej kod źródłowy do języka C#.