Strona główna » Algorytmy » Szyfry » Szyfr Budzik
 

Szyfr Budzik

Opis szyfrowania

Szyfr budzikowy utajnia informację łącząc każdą kolejną parę i zapisując je pod postacią budzika z godziną. Każdy znak z alfabetu łacińskiego ma odpowiadający mu dwucyfrowy kod. Numerowanie zaczynamy od 00, a nie od 01:

LiteraABCDEFGHIJKLM
Odpowiednik00010203040506070809101112
LiteraNOPQRSTUVWXYZ
Odpowiednik13141516171819202122232425
Znak specjalny(spacja)\0
Odpowiednik5859

Szyfrując wybieramy parę jeszcze nie zaszyfrowanych liter. Zapiszemy je w postaci budzika. Budzik ma postać [AB:CD], gdzie za A wstawiamy pierwszą cyfrę z odpowiednika pierwszej litery w parze, a za C drugą. Analogicznie zastępujemy B i D dla drugiej litery w parze. Jednak może się zdarzyć, że uzyskamy godzinę nierealną - w takim przypadku z pary szyfrujemy wtedy tylko pierwszą literę. Wtedy za AB wpisujemy 23, a za CD wstawiamy kod szyfrowanej litery. W ten sam sposób szyfrujemy literę, która nie będzie miała pary.

Przykłady

Przykładowo wyraz SZYFR BUDZIK zaszyfrujemy następująco:

Ostateczny wynik to [23:18][22:54][01:57][23:58][02:10][02:35][23:08][23:10]. Spróbujmy teraz prześledzić tok rozszyfrowywania informacji:Rozszyfrowanie powiodło się: uzyskaliśmy ten sam tekst, który szyfrowaliśmy na początku tej sekcji: SZYFR BUDZIK.

Implementacja

Przed przystąpieniem do zadania warto dopisać kilka pomocniczych funkcji, które będą ułatwiać pisanie kodu. Pierwsza z funkcji będzie nazywać się charToValue() i będzie przyjmować argument c - pojedynczą literę. Wynikiem będzie Odpowiednik dla podanej litery:

 1. int charToValue(char c){
 2.   switch (c){
 3.     case ' ': return 58;
 4.     case '\0': return 59;
 5.     default: return c - 'A';
 6.   }
 7. }

Przyda się również funkcja odwrotna do podanej. Na podstawie wartości Odpowiednika zostanie zwrócony odpowiedni znak:

 1. char valueToChar(int a){
 2.   switch (a){
 3.     case 58: return ' ';
 4.     case 59: return '\0';
 5.     default: return 'A' + a;
 6.   }
 7. }

Szyfr znacząco polega na wybieraniu k-tej cyfry z liczby. Na potrzeby programu można napisać uproszczoną wersję funkcji. Przyjmować będzie argumenty a - liczba z której chcemy pobrać cyfrę oraz k - określi którą cyfrę od prawej strony:

 1. int getDigit(int a, int k){
 2.   if (k == 1) return a % 10;
 3.   return a / 10;
 4. }

Ostatnia funkcja sprawdzi czy podany czas jest prawidłowy czy nie:

 1. bool checkTime(int hours, int minutes){
 2.   return (hours < 24 && hours >= 0) && (minutes < 60 && minutes >= 0);
 3. }

Szyfrowanie

Po napisaniu funkcji pomocniczej można przejść do właściwej funkcji szyfrującej:

 1. char* cipher(char* data){
 2.   int dl = 0;
 3.   for(int j = 0; data[j];){
 4.     int l1 = charToValue(data[j]);
 5.     int l2 = charToValue(data[j + 1]);
 6.     dl++;
 7.     if(checkTime(getDigit(l1, 2) * 10 + getDigit(l2, 2), getDigit(l1, 1) * 10 + getDigit(l2, 1))){
 8.       j+=2;
 9.       if(l2 == 59) break;
 10.     } else {
 11.       j++;
 12.     }
 13.   }

Przed przystąpieniem do właściwego szyfrowania najpierw policzymy ile bajtów musimy zaalokować. W tym celu (2.) inicjalizujemy licznik dl na 0. (3.) Dla każdego znaku w podanym wyrażeniu: (4., 5.) obliczamy wartości numeryczne dla pierwszych dwóch niezaszyfrowanych znaków. (6.) Zwiększamy długość. (7.) Sprawdzamy czy możemy je zapisać razem. Jeśli tak to (8.) zwiększamy j o 2. W ten sposób "oznaczymy", że dane o mniejszym indeksie już są zaszyfrowane. (9.) Ze względu na możliwą nieparzystość długości data sprawdzamy czy nie pominęliśmy znaku \0. Jednak jeśli znaków nie możemy zapisać razem to (11.) zwiększamy j o 1.

 1.   char* wynik = new char[dl*7];
 2.   for(int i = 0, j = 0; data[j]; j += 2, i += 7){
 3.     int l1 = charToValue(data[j]);
 4.     int l2 = charToValue(data[j + 1]);
 5.     wynik[i] = '[';
 6.     wynik[i + 3] = ':';
 7.     wynik[i + 6] = ']';
 8.     if(checkTime(getDigit(l1, 2) * 10 + getDigit(l2, 2), getDigit(l1, 1) * 10 + getDigit(l2, 1))){
 9.       wynik[i + 1] = getDigit(l1, 2) + '0';
 10.       wynik[i + 2] = getDigit(l2, 2) + '0';
 11.       wynik[i + 4] = getDigit(l1, 1) + '0';
 12.       wynik[i + 5] = getDigit(l2, 1) + '0';
 13.       if(l2 == 59) break;
 14.     } else {
 15.       wynik[i + 1] = '2';
 16.       wynik[i + 2] = '3';
 17.       wynik[i + 4] = getDigit(l1, 2) + '0';
 18.       wynik[i + 5] = getDigit(l1, 1) + '0';
 19.       j--;
 20.     }
 21.   }
 22.   wynik[dl*7] = '\0';
 23.   return wynik;
 24. }

(14.) Znając długość tekstu wynikowego alokujemy tablicę wynikową. (15.) Rozpoczynamy pętle, która zaszyfruje każdy znak po kolei. Zmienna i będzie przechowywać w której grupie wyniku zapisujemy, a j - indeks ostatniego niezaszyfrowanego znaku. (16., 17.) Pobieramy Odpowiedniki pierwszych dwóch niezaszyfrowanych wyrazów. (18. - 20.) Dopisujemy na odpowiednich pozycjach odpowiednie znaki "budzika". (21.) Sprawdzamy czy możemy zapisać obydwa znaki razem. Jeśli tak to (22. - 25.) przepisujemy na odpowiednie pozycje cyfry obu liczb. (26.) Sprawdzamy czy nie powinniśmy przerwać wykonywania. Jednak jeśli nie możemy zapisać rozpatrywanej pary liczb (l1, l2) to (28. - 31.) dopisujemy 23 i cyfry pierwszej liczby. (32.) Zmniejszamy j o 1, ponieważ zapisaliśmy tylko jeden znak, a nie dwa jak to jest założone na początku pętli for. (35.) Na koniec dopisujemy znak końca danych i (36) zwracamy wynik.

Deszyfrowanie tekstu

Deszyfrowanie tekstu jest nieco prostsze, ponieważ wystarczy pogrupować znaki po 7 i odpowiednio je zinterpretować:

 1. char* decipher(char* data){
 2.   int dl = 0;
 3.   for(int i = 0, j = 0; data[i]; i += 7){
 4.     dl += (data[i+1] == '2' && data[i+2] == '3') ? 1 : 2;
 5.   }

(2. - 5.) Na początek wyliczamy długość tekstu wynikowego. Warto tu pamiętać, że jeśli godzina to 23 to w bloku zaszyfrowany jest tylko jeden znak. W przeciwnym 2 znaki.

 1.   char* wynik = new char[dl + 1];
 2.   for(int i = 0, j = 0; data[i]; i += 7){
 3.     int a = (data[i + 1]) - '0';
 4.     int b = (data[i + 2]) - '0';
 5.     int c = (data[i + 4]) - '0';
 6.     int d = (data[i + 5]) - '0';
 7.     if(a * 10 + b == 23){
 8.       wynik[j++] = valueToChar(c * 10 + d);
 9.     } else {
 10.       wynik[j++] = valueToChar(a * 10 + c);
 11.       wynik[j++] = valueToChar(b * 10 + d);
 12.     }
 13.   }
 14.   wynik[dl] = '\0';
 15.   return wynik;
 16. }

(6.) Alokujemy pamięć pod wynik. (7.) Dla każdego znaku w tekście: (8. - 11.) wyliczamy wartości a, b, c, d. (12.) Jeśli zestawienie ab = 23 to (13.) dopisujemy jeden znak złożony z cd. W przeciwnym wypadku dopisujemy dwa znaki: (15.) złożony z wartości a i c oraz (16.) b i d. (19.) Dopisujemy znak końca danych i (20.) zwracamy wynik.

Testowanie funkcji

Poniższa funkcja main() pozwoli przetestować napisane funkcje.

 1. int main () {
 2.   char* txt = new char[128];
 3.   cin.getline(txt, 128);
 4.   char* txtc = cipher(txt);
 5.   cout << txtc << endl;
 6.   char* txtd = decipher(txtc);
 7.   cout << txtd << endl;
 8.   delete[] txt, txtc, txtd;
 9.   system("pause");
 10.   return 0;
 11. }

Przykładowo po wpisaniu tekstu INFORMACJA otrzymamy:

 1. [23:19][11:45][23:58][23:18][00:42][23:17][01:49]