Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Przyciemnianie
 

Przyciemnianie

Cel

Przyciemnianie obrazu polega na zmianie jasności jego pikseli w kierunku wartości zero. Podczas takiej operacji mogą wystąpić takie problemy jak ujemna wartość jasności co nie jest możliwe z punktu obrazka.

Cechy

Operacja przyciemniania jest:

Przykład

Poniżej zostało przedstawione przykładowe zdjęcie. Przy pomocy przycisków można rozpocząć proces jego pociemniania. W celu przywrócenia początkowego obrazka wystarczy kliknąć 'załaduj obrazek ponownie'.

Implementacja

Funkcja realizująca pociemnianie przyjmuje jeden argument zmiana, który określa o ile ma zostać zmieniona jasność. Przyjmując, że zdjęcie jest w skali szarości, a każdy piksel zajmuje dokładnie jeden bajt to możliwe wartości są z przedziału [1, 255].

 1. static void Przyciemnij(ref int[,] obrazek, int zmiana)
 2. {
 3. for (int y = 0; y < obrazek.GetLength(0); y++)
 4. {
 5. for (int x = 0; x < obrazek.GetLength(1); x++)
 6. {
 7. if (obrazek[y, x] >= zmiana)
 8. {
 9. obrazek[y, x] -= zmiana;
 10. }
 11. else
 12. {
 13. obrazek[y, x] = 0;
 14. }
 15. }
 16. }
 17. }

Krytyczne jest wychwycenie wszystkich pikseli, których jasność wyszłaby ujemna. W takich przypadkach należy przypisać wartość 0, ponieważ jest to najmniejsza możliwa wartość bajtu. Jeśli taka operacja zachodzi to pociemnianie jest nieodwracalne. (Chyba, że istnieje możliwość cofnięcia w programie np. Ctrl+Z)

Testowanie funkcji

Działanie napisanej funkcji można sprawdzić przy pomocy poniższego fragmentu kodu, który wczytuje macierz reprezentującą obrazek, a następnie wypisuje taką macierz po zmniejszeniu jasności pikseli.

 1. static void Main(string[] args)
 2. {
 3. int szer, wys, zmiana;
 4. Console.WriteLine("Podaj rozmiar obrazka szer x wys:");
 5. string[] data = Console.ReadLine().Split(' ');
 6. szer = Convert.ToInt32(data[0]);
 7. wys = Convert.ToInt32(data[1]);
 8. Console.WriteLine("Podaj wartości tablicy:");
 9. int[,] obrazek = new int[wys, szer];
 10. for (int y = 0; y < obrazek.GetLength(0); y++)
 11. {
 12. data = Console.ReadLine().Split(' ');
 13. for (int x = 0; x < obrazek.GetLength(1); x++)
 14. {
 15. obrazek[y, x] = Convert.ToInt32(data[x]);
 16. }
 17. }
 18. Console.WriteLine("Podaj wartość przyciemnienia:");
 19. zmiana = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 20. Przyciemnij(ref obrazek, zmiana);
 21. Console.WriteLine("Po zmianie otrzymujemy:");
 22. for (int y = 0; y < obrazek.GetLength(0); y++)
 23. {
 24. for (int x = 0; x < obrazek.GetLength(1); x++)
 25. {
 26. Console.Write("{0} ", obrazek[y, x]);
 27. }
 28. Console.WriteLine();
 29. }
 30. Console.ReadKey();
 31. }