Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Policz Bity
 

Policz Bity

Zadanie

Dany jest pewien zakres liczb od 0 do 2^k. Oblicz sumę licznika bitów 1 dla każdej liczby z zakresu. Czy istnieje jakaś reguła, którą można to opisać? Jeśli tak to napisz algorytm, który ją wykorzysta.

Przykład

Przykładowo dla zakresu [0, 8) mamy następujące zapisy binarne:

 1. dec / bin
 2. 0 = 000
 3. 1 = 001
 4. 2 = 010
 5. 3 = 011
 6. 4 = 100
 7. 5 = 101
 8. 6 = 110
 9. 7 = 111

Wynik to suma liczby bitów w każdym rozwinięciu binarnym czyli 0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 3 = 12.

Implementacja

Rozwiązanie Proste

Najprostsze rozwiązanie polega na zastosowaniu pętli, która dla każdej kolejnej wartości z zakresu wyliczy ile jest w niej bitów 1, a następnie zsumuje wyliczane wartości. Oto przykładowo metoda IleBitow():

 1. static int IleBitow(int k)
 2. {
 3.   int wynik = 0;
 4.   for (int i = 0; i < (int)Math.Pow(2, k); i++)
 5.   {
 6.     int ile = 0;
 7.     int tmp = i;
 8.     while (tmp > 0)
 9.     {
 10.       ile += (tmp % 2);
 11.       tmp >>= 1;
 12.     }
 13.     wynik += ile;
 14.   }
 15.   return wynik;
 16. }

Złożoność takiego rozwiązania wynosi O(2k + 1), ponieważ dominującą operacją jest tutaj zliczanie bitów 1, a to wykonujemy maksymalnie 2k razy dla 2k liczb.

Optymalizowanie

Istnieje jednak pewna zależność pomiędzy kolejnymi etapami liczenia. Warto zauważyć, że jeśli zostało wygenerowane 2k - 1 liczb to wystarczy je ponownie przepisać i dołączyć na początku wartość 1. Przykładowo mając liczby {0, 1} tablicę rozszerzamy przepisując jej aktualne elementy, a potem pownie z modyfikacją czyli {0, 1, 10, 11}. Na podstawie tego można stwierdzić, że ak = 2ak - 1 + 2k - 1. Wyrazem początkowym a0 = 0

Na podstawie podanego wzoru można napisać funkcję, która będzie udzielać odpowiedzi w czasie liniowym:

 1. static int IleBitow(int k)
 2. {
 3.   int wynik = 0;
 4.   for (int i = 0, tmp = 1; i < k; i++)
 5.   {
 6.     wynik = 2 * wynik + tmp;
 7.     tmp *= 2;
 8.   }
 9.   return wynik;
 10. }

Tym razem złożoność zmalała do O(k), ponieważ wykorzystujemy poprzednie wyniki, aby szybciej obliczyć kolejne. Oczywiście wadą takiej metody jest to, że nie działa dla dowolnego zakresu jak poprzednie rozwiązanie, ale w tym przypadku takie uproszczenie jest akceptowalne.

Wzór

Jednak czy można uzyskać czas O(1)? Oczywiście, ale trzeba zamienić wzór rekurencyjny na wzór na n-ty wyraz ciągu. Istnieje do tego wiele metod, które na końcu zwrócą wzór ak = 2k - 1k. Można to wyjaśnić w następujący sposób:

ak = 2ak - 1 + 2k - 1
ak = 2(2ak - 2 + 2k - 1) + 2k - 1 = 4ak - 2 + 2k - 1 + 2k - 1
ak = 8ak - 2 + 2k - 1 + 2k - 1 + 2k - 1
...
ak = 2k - 1 + ... + 2k - 1 + 2k - 1 + 2k - 1 = 2k - 1k

Jak można zauważyć przy każdym podłożeniu ak - j zostaje dodatkowa wartość 2k - 1, a pierwszy czynnik jest coraz większy. Jednak dla k-tego wyrazu ak - j = ak - k = a0 0, więc pierwszy, rekurenycjny czynnik zniknie i pozostanie k wartości 2k - 1.

 1. static int IleBitow(int k)
 2. {
 3.   return (int)Math.Pow(2, k - 1) * k;
 4. }

Zastosowanie wzoru upraszcza wzór do absolutnego minimum i osiągamy w ten sposób najlepszą możliwą złożoność.

Testowanie funkcji

Test funkcji można wykonać przy pomocy poniższej funkcji, która dla podanej wartości k zwróci liczbę bitów ustawiony na wartość 1.

 1. static void Main(string[] args)
 2. {
 3.   Console.Write("Podaj zakres [0, 2^k)\n k = ");
 4.   int k = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 5.   int wynik = IleBitow(k);
 6.   Console.WriteLine("Znalezionych bitów: {0}", wynik);
 7.   Console.ReadKey();
 8. }