Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Ile Cyfr?
 

Ile Cyfr?

Zagadka

Dany jest zbiór liczb od 1 do 1000 włącznie. Wśród wszystkich liczb, która cyfra występuje najczęściej, a która najrzadziej? W celu rozwiązania zadania spróbuj znaleźć pewien wzór postępowania. Nie trzeba podawać konkretnej ilości każdej z cyfr.

Odpowiedź

Najczęściej występującą cyfrą jest 1 (występuje 301 razy), a najtrudniej napotkać 0 (występuje 192 razy). Pozostałe cyfry mają tyle samo wystąpień: 300. Jeśli udało Ci się poprawnie zgadnąć to brawo!

Wyjaśnienie

Zadanie to można zrobić na logikę bez wykonywania jakichkolwiek obliczeń. Czemu cyfra 1 występuje najczęściej? Otóż jeśli weźmiemy pod lupę wszystkie liczby od 1 do 999 to każda z cyfr wystąpie dokładnie tyle samo razy. Łatwo to zauważyć np. na liczbach poniżej 100. Zawsze mamy grupę 1 coś, 2 coś itd. i każda z nich ma po 10 wartości. Zakres liczb nie jest do 999, a do 1000, a więc pojawia się dodatkowa cyfra 1 dzięki której jest ona najliczniej reprezentowana.

Jednak... 1000 ma dodatkowe trzy zera, więc dlaczego nie wygrało? Otóż w liczbie przyjmujemy, że 0 może wystąpić po pierwszej niezerowej cyfrze. Przez to 0 jest na straconej pozycji, ponieważ nigdy nie uwzględnimy takich liczb jak 001 czy 079. Innymi słowy nawet trzy dodatkowe cyfry 0 w 1000 nie pomogą tej cyfrze!

Ciekawostka

Dla zainteresowanych osób zamieszczam tabelkę, która przedstawia ilość każdej z cyfr w zakresie od 1 do 10n

od 1 do ..10100100010000
01111922893
12213014001
pozostałe1203004000

Implementacja

Poniższa funkcja PoliczCyfryZakres() pozwala odpowiedzieć na pytanie zadane w zagadce. Dla podanego zakresu liczb min, max zwraca dziesięcioelementową tablicę w której na i-tej pozycji jest zapisana ilość wystąpień cyfry i.

 1. int* PoliczCyfryZakres(int min, int max) {
 2.   int* dane = new int[10]{ 0 };
 3.   while (min <= max) {
 4.     int tmp = min;
 5.     int dl = (int)log10(tmp) + 1;
 6.     while (dl--) {
 7.       dane[tmp % 10]++;
 8.       tmp /= 10;
 9.     }
 10.     min++;
 11.   }
 12.   return dane;
 13. }

Na początku deklarowana jest lista dziesięciu zerowych wartości, a następnie dla każdej liczby w zakresie wyznaczona zostaje jej długość, a następnie wszystkie wystąpienia cyfr w liczbie zostają dołączone do tablicy. Na koniec zwracana jest wyliczona tablica.

Testowanie funkcji

W celu przetestowania kodu można skorzystać z poniższego fragmentu programu:

 1. int main () {
 2.   int min, max;
 3.   cout << "Podaj dolny zakres:\n min = ";
 4.   cin >> min;
 5.   cout << "Podaj gorny zakres:\n max = ";
 6.   cin >> max;
 7.   int* dane = PoliczCyfryZakres(min, max);
 8.   cout << "\nWyniki:\n";
 9.   for (int i = 0; i < 10; i++) {
 10.     cout << i << "\t" << dane[i] << endl;
 11.   }
 12.   system("pause");
 13.   return 0;
 14. }