Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Ciąg Goulda
 

Ciąg Goulda

Definicja

Kolejne wyrazy ciągu Goulda określają ile liczb nieparzystych znajduje się w kolejnych wierszach trójkąta Pascala. Najprostszym sposobem jest wypisanie trójkąta Pascala, a następnie policzeniu liczb nieparzystych w każdym wierszu:

Pierwsze wyrazy takiego ciągu to: 1, 2, 2, 4, 2, 4, 4, 8, 2, 4, 4, 8, 4, 8, 8, 16, 2, 4, 4, 8, ..

Implementacja

Wyznaczanie Trójkąta

Algorytm dynamiczny to najefektywniejszy sposób wyznaczania kolejnych wierszy trójkąta Pascala. Podczas wyznaczania kolejnych elementów należy zliczać ile nieparzystych elementów wystąpiło. Dodatkowo należy pamiętać, że w pierszym wierszu jest tylko jedna wartość 1, a pozostałych są dokładnie dwie takie wartości. Oto przykładowy kod:

 1. void CiagGould(int k) {
 2.   vector<int> lista;
 3.   while (k-- > 0) {
 4.     int ile = lista.size() > 0 ? 2 : 1;
 5.     for (int i = lista.size() - 1; i > 0; i--) {
 6.       lista[i] = lista[i] + lista[i - 1];
 7.       if (lista[i] % 2 == 1) {
 8.         ile++;
 9.       }
 10.     }
 11.     lista.push_back(1);
 12.     cout << ile << " ";
 13.   }
 14. }

Przedstawiony algorytm wyznacza k pierwszych liczb ciągu Goulda i wypisuje na standardowy strumień kolejne wartości licznika ile. Warto zauważyć, że w pętli są wyznaczane jedynie elementy pomiędzy jedynkami stojących na granicy każdego wiersza, dlatego początkowo licznik przyjmuje ich ilość w danym wierszu.

Bez Trójkąta

Mogłoby się wydawać, że nie istnieje lepsza metoda na wyznaczenie ciągu. Istnieje jednak pewna zależność między binarną reprezentacją numeru wiersza, a ilością nieparzystych elementów w i-tym wierszu. W tym celu należy zliczyć ile jest bitów 1 w zapisie binarnym, a następnie podnosimy 2 do potęgi do znalezionej wartości. Oto kod:

 1. void CiagGould(int k) {
 2.   for (int i = 0; i < k; i++) {
 3.     int ile = 0;
 4.     int tmp = i;
 5.     while (tmp > 0) {
 6.       ile += tmp & 1;
 7.       tmp >>= 1;
 8.     }
 9.     ile = pow(2, ile);
 10.     cout << ile << " ";
 11.   }
 12. }

Dla k wierszy inicjujemy licznik na zero oraz kopiujemy aktualny numer wiersza. Następnie w pętli przechodzimy po kolejnych bitach tak długo, aż wyzerujemy wartość. Za każdym razem dodajemy najstarszy bit liczby. Na koniec obliczamy 2ile i wypisujemy wynik.

Testowanie funkcji

W celu przetestowania kodu można skorzystać z poniższego fragmentu programau:

 1. int main () {
 2.   int k;
 3.   cout << "Ile wyrazow wypisac?\n k = ";
 4.   cin >> k;
 5.   CiagGould(k);
 6.   system("pause");
 7.   return 0;
 8. }