Strona główna » Po Godzinach » Zagadki » Czy Magiczny?
 

Czy Magiczny?

Zagadka

Dany jest kwadrat wypełniony liczbami. Jest on tak zwanym kwadratem magicznym czyli w każdym wierszu, kolumnie oraz skosie suma jest identyczna, więc dlaczego ten też nim może być?

69101
111035
7412

Rozwiązanie

Odpowiedź

Przedstawiony kwadrat jest Literowym kwadratem magicznym. Jego magiczność polega na tym, że każdą wpisaną liczbę zamienia się na zapis słowny, a następnie liczy ile liter występuje w zapisie. Dopiero te wartości są brane pod uwagę podczas liczenia magiczności.

Wyjaśnienie

Dla podanego w zadaniu przykładu otrzymujemy:

6 sześć9 dziewięć101 sto jeden
11 jedenaście103 sto trzy5 pięć
7 siedem4 cztery12 dwanaście

Teraz zamieniając kważdy zapis słowny na jego ilość znaków otrzymujemy:

58821
107421
66921
21212121