Strona główna » Po Godzinach » Zagadki » Interesująca Funkcja
f( )x
 

Interesująca Funkcja

Zagadka

Jak działa funkcja F, jeśli prawdziwe są następujące stwierdzenia:

Rozwiązanie

Odpowiedź

Funkcja F zlicza ile jest kółek w liczbie.

Wyjaśnienie

Pośród wszystkich cyfr dla funkcji F tylko cztery są brane pod uwagę 0, 6, 8 oraz 9. Pośród nich tylko cyfra 8 ma wartość 2, ponieważ składa się z dwóch kółek. Pozostałe cyfry 0, 6 i 9 są liczone jako jeden.