Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Dystrybucja Prezentów
 

Dystrybucja Prezentów

Wstęp

Optymalizacja dystrybucji pozwala zminimalizować koszty transportu, ale też oszacować czy dany model jest możliwy do zrealizowania. W tym artykule zostanie przedstawiony do rozwiązania jeden z takich problemów.

Sklep zamawia produkty na prezenty u wielu dostawców. Dostawcy znajdują się w różnych miejscach miasta, więc nie jest możliwe zabranie produktów od kilku dostawców równocześnie. Przyjmujemy, że paczki są równej wielkości. Chcemy, aby wszystkie produkty zostały przewiezione w maksymalnie w k kursach. Przy każdym kursie chcemy, aby ilość przewożonych produktów była jak najmniejsza, ponieważ będzie można do tego zadania wykorzystać mniejszy i zarazem tańszy w eksploatacji pojazd.

Zadanie polega na napisaniu programu, który stwierdzi ile paczek trzeba przewieźć podczas każdego kursu, aby wykonać ich maksymalnie k i odebrać wszystkie produkty od dostawców.

Przykład

Mamy 4 sklepy z których trzeba przewieźć następujące ilości produktów 1, 2, 2, 4 w maksymalnie k = 6.

Najprostsze rozwiązanie i najbardziej oszczędne pod względem kursów jest przewiezienie podczas każdego kursu 4 produkty. Wtedy wystarczą 4 kursy, ale potrzebny będzie dość duży pojazd, a w tym zadaniu stać nas na k kursów i chcemy zaoszczędzić na samochodzie jaki wypożyczamy czyli innymi słowy chcemy przy każdym kursie przewieźć jak najmniej paczek. (Warto zauważyć, że maksimum tablicy to największa i w miarę rozsądna opcja - każda większa wartość tylko obniży efektywność przewozu).

Zmniejszmy ilość paczek do zaledwie dwóch. Potrzeba wtedy łącznie wykonać 5 kursów, ale potrzebujemy samochodu dwa razy mniej pojemnego. Warto zauważyć, że tym razem pojazd nie jedzie pełny tylko w przypadku pierwszego sklepu, ale pozostałe cztery kursy wykonuje wykorzystany w pełni. W poprzednim przykładzie część kursów wykonywał na wpół pusty.

Dalsze zmniejszanie pojemności samochodu jest możliwe - można przewieźć podczas każdego kursu tylko jedną paczkę, ale jak łatwo policzyć potrzeba wtedy, aż 9 kursów, więc nie będzie to rozwiązanie, które mieści się w przyjętych na początku założeniach tj. maksymalna ilość kursów została podana na 6.

Podsumowując najlepszym rozwiązaniem jest wynająć pojazd, który pomieści 2 produkty. Wykona on wtedy 5 kursów.

Implementacja

Funkcja minOblozenia() wymaga podania dwóćh argumentów: tablicy produkty w której na pozycji i jest zapisane ile produktów oczekuje w i-tym sklepie oraz k - maksymalna ilość kursów, która może zostać wykonana. Funkcja zwraca ile produktów musi podczas jednego kursu przewieźć pojazd, albo 0, gdy jest to niemożliwe.

 1. int minOblozenia(int * punkty, int n, int k) {
 2.   int maksimum = max(punkty, n);
 3.   for (int i = 1; i <= maksimum; i++) {
 4.     int ilePrzejsc = 0;
 5.     for (int p = 0; p < n; p++) {
 6.       ilePrzejsc += punkty[p] / i;
 7.       if (punkty[p] % i != 0) {
 8.         ilePrzejsc++;
 9.       }
 10.     }
 11.     if (ilePrzejsc <= k) {
 12.       return i;
 13.     }
 14.   }
 15.   return 0;
 16. }

Na początek wyznaczamy maksimum, a następnie sprawdzamy ile kursów wykonamy dla każdej pojemności pojazdu. Podczas wyliczania kursu należy pamiętać, że ilość produktów podzieloną przez pojemność samochodu musi zostać zaokrąglona w górę. Jeśli po obliczeniach potrzebnych kursów jest mniej niż określone k to należy zwrócić wynik. Jeśli jednak żadne rozwiązanie nie mieści się w założeniach to należy zwrócić 0.

Testowanie funkcji

W celu przetestowania funkcji można uruchomić poniższy kod, który wczyta potrzebne dane, a następnie zinterepretuje wynik.

 1. int main () {
 2.   int n, k;
 3.   cout << "Ile punktow z produktami?\n n = ";
 4.   cin >> n;
 5.   int * produkty = new int[n];
 6.   cout << "Podaj ile produktow jest w kazdym punkcie:\n";
 7.   for (int i = 0; i < n; i++)
 8.     cin >> produkty[i];
 9.   cout << "Podaj maksymalna ilosc kursow\n k = ";
 10.   cin >> k;
 11.   int wynik = minOblozenia(produkty, n, k);
 12.   if (wynik == 0) {
 13.     cout << "Brak rozwiazania";
 14.   } else {
 15.     cout << "Potrzebna pojemnosc: " << wynik;
 16.   }
 17.   system("pause");
 18.   return 0;
 19. }