Strona główna » Po Godzinach » Zagadki » Wysokość Stołu
 

Wysokość Stołu

Zagadka

Na stole leży duże pudełko, a na podłodze małe. Różnica wysokości pomiędzy ich pokrywami wynosi 170 cm, a po zamianie pudełek tylko 130 cm. Jak wysoki jest stół i jak to należy obliczyć? Przedstaw tok rozumowania.

Rozwiązanie

Odpowiedź

Stół ma 150 cm wysokości. Szczegóły zostały wyjaśnione poniżej.

Wyjaśnienie

Zagadkę można rozwiązać ustawiając stoły na obrazku w następujący sposób:

Jak można zauważyć obydwie wysokości można zsumować, ponieważ stykają się. Nowa wysokość jest różnicą pomiędzy pokrywami tego samego pudełka. Taka sama jest też wysokość dwóch stołów. Innymi słowy należy obydwie wysokości zsumować i podzielić na dwa tj. (170 + 130) / 2 = 150 [cm].