Strona główna » Algorytmy » Struktury Danych » Przeszukiwanie w Głąb (DFS)
 

Przeszukiwanie w Głąb (DFS)

Cel

Przeszukiwanie grafu w głąb (DFS) jest używane w badaniu spójności grafu (prostego oraz skierowanego). Ponadto algorytm ten jest wykorzystywany w wielu innych algorytmach np. sortowaniu topologicznym. W tym artykule zostanie wyjaśniona podstawowa implementacja tego algorytmu.

Algorytm

Przeszukiwanie w głąb (DFS) jest to algorytm rekurencyjny. Do działania potrzebna jest tablica o tylu elementach ile jest węzłów w przekazanym grafie, gdzie można przechować informację czy dany element został odwiedzony oraz jaki jest jego poprzednik. Działanie algorytmu jest następujące: przygotuj tablicę, a następnie dla każdego nieodwiedzonego węzła odwiedź go. Odwiedzenie węzła polega na przypisaniu temu węzłowi, że został odwiedzony, a następnie należy odwiedzić wszystkich jego sąsiadów.

Istnieje możliwość zastosowania algorytmu DFS dla dowolnego wierzchołka. Należy pamiętać, że z wierzchołka 1 i 2 uzyska się dwa różne wyniki. Jeśli algorytm ma rozpocząć przeszukiwanie od innego wierzchołka niż pierwszego w grafie to należy wpierw odwiedzić określony wierzchołek startowy zanim zacznie się przchodzić wszystkie po kolei.

Przykład

Poniższy przykład pokaże działanie algorytmu DFS dla poniższego grafu:

Punktem początkowym jest zaznaczony punkt A. W tabeli została przedstawiona aktualna kolejka oraz właściwości poszczególnych obiektów:

WęzełABCDEFGHKomentarz
A0, ☑∞, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐[A] Przeglądamy sąsiadów A, czyli B, C, D
.B0, ☑A, ☑A, ☐A, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐[B] Przeglądamy sąsiadów B: E
..E0, ☑A, ☑A, ☐A, ☐B, ☐∞, ☐∞, ☐∞, ☐[B] Przeglądamy sąsiadów B: E
..E0, ☑A, ☑A, ☐A, ☐B, ☑∞, ☐∞, ☐∞, ☐[E] Brak sąsiadów, powrót do B
.B0, ☑A, ☑A, ☐A, ☐B, ☑∞, ☐∞, ☐∞, ☐[B] Brak sąsiadów, powrót do A
A0, ☑A, ☑A, ☐A, ☐B, ☑∞, ☐∞, ☐∞, ☐[A] Przeglądanie kolejnego sąsiada: C
.C0, ☑A, ☑A, ☑A, ☐B, ☑∞, ☐∞, ☐∞, ☐[C] Brak sąsiadów, powrót do A
A0, ☑A, ☑A, ☑A, ☐B, ☑∞, ☐∞, ☐∞, ☐[A] Przeglądanie ostatniego sąsiada: D
.D0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☐∞, ☐D, ☐[D] Przeglądanie sąsiadów D: F, H
..F0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑∞, ☐D, ☐[F] Brak sąsiadów, powrót do D
.D0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑∞, ☐D, ☐[D] Przeglądanie kolejnego sąsiada H
..H0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑H, ☐D, ☑[H] Przeglądanie sąsiada G
...G0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑H, ☑D, ☑[G] Brak nieodwiedzonych sąsiadów, powrót do H
..H0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑H, ☑D, ☑[G] Brak nieodwiedzonych sąsiadów, powrót do D
.D0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑H, ☑D, ☑[D] Brak nieodwiedzonych sąsiadów, powrót do A
A0, ☑A, ☑A, ☑A, ☑B, ☑D, ☑H, ☑D, ☑[A] Brak nieodwiedzonych sąsiadów, koniec algorytmu

Algorytm kończy działanie, ponieważ wierzchołek A nie ma już więcej sąsiadów, a wszystkie pozostałe wierzchołki zostały już odwiedzone. Z tego można wywnioskować, że graf jest spójny, ponieważ z wierzchołka A zostały osiągnięte wszystkie inne wierzchołki. Na koniec została uzyskana następująca tablica:

WęzełABCDEFGH
Poprzednik0AAABDHD

Na jej podstawie można prześledzić działanie algorytmu. Należy pamiętać, że znalezione tutaj drogi z pewnego wierzchołka do innego wcale nie muszą być najkrótsze. Przy takim zadaniu należy zastosować wtedy algorytm BFS.

Implementacja

Algorytm zostanie podzielony na dwie części: funkcję DFS(), która przygotuje tablicę i zainicjuje odwiedzanie oraz funkcję odwiedzWezel(), która będzie rekurencyjnie przechodziła po grafie dalej.

DFS

Poniżej została przedstawiona funkcja DFS(), która przyjmuje dwa argumenty: macierz - macierz sąsiedztwa grafu oraz start - wierzchołek początkowy od którego ma zostać rozpoczęte przeszukiwanie.

 1. dane* DFS(int** macierz, int n, int start) {
 2.   dane* tab = new dane[n];
 3.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 4.     tab[i].odwiedzony = false;
 5.     tab[i].poprzednik = -1;
 6.   }
 7.   odwiedzWezel(macierz, n, tab, start);
 8.   for (int i = 0; i < n; i++)
 9.     if (!tab[i].odwiedzony)
 10.       odwiedzWezel(macierz, n, tab, i);
 11.   return tab;
 12. }

(2.) Inicjalizacja tablicy i (3. - 6.) jej początkowe ustawienie. Następnie (7.) odwiedź węzeł początkowy, a potem (8. - 10.) pozostałe, nieodwiedzone wierzchołki alfabetycznie. Na koniec (11.) zwróć obliczoną tablice.

Odwiedzanie wierzchołka

Odwiedzenie wierzchołka polega na przypisaniu, że został odwiedzony (bez tego rekurencja byłaby nieskończona), a następnie odwiedza wszystkich nieodwiedzonych sąsiadów wierzchołka przypisując im, że poprzednikiem jest aktualnie odwiedzony wierzchołek.

 1. void odwiedzWezel(int** macierz, int n, dane* tab, int u) {
 2.   tab[u].odwiedzony = true;
 3.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 4.     if (macierz[u][i] > 0 && !tab[i].odwiedzony) {
 5.       tab[i].poprzednik = u;
 6.       odwiedzWezel(macierz, n, tab, i);
 7.     }
 8.   }
 9. }

(2.) Zaznacz, że wierzchołek został odwiedzony i (3.) wyszukaj sąsiadów, którzy (4.) nie zostali odwiedzeni, a następnie (5.) zaktualizuj ich poprzednika oraz (6.) odwiedź je.

Testowanie funkcji

Działanie napisanej funkcji można sprawdzić poniższym fragmentem kodu, który wczyta od użytkownika dane, a następnie wypisze wynik.

 1. void wypiszdane(int i, dane d) {
 2.   cout << i << "\t";
 3.   if (!d.odwiedzony) {
 4.     cout << "nieodwiedzony";
 5.   } else {
 6.     if (d.poprzednik == -1)
 7.       cout << "brak";
 8.     else cout << d.poprzednik;
 9.   }
 10.   cout << endl;
 11. }
 12. int main () {
 13.   int n, s;
 14.   cout << "Ile wierzcholkow ma graf?\n n = ";
 15.   cin >> n;
 16.   cout << "Podaj wierzcholek poczatkowy\n s = ";
 17.   cin >> s;
 18.   cout << "Podaj macierz:" << endl;
 19.   int** macierz = new int*[n];
 20.   for (int i = 0; i < n; i++) {
 21.     macierz[i] = new int[n];
 22.     for (int j = 0; j < n; j++)
 23.       cin >> macierz[i][j];
 24.   }
 25.   dane* tab = DFS(macierz, n, s);
 26.   cout << "Wezel\tPoprzednik" << endl;
 27.   for (int i = 0; i < n; i++)
 28.     wypiszdane(i, tab[i]);
 29.   system("pause");
 30.   return 0;
 31. }
Zadania
Zadanie 1
Kod źródłowy Zadanie 1Kod źródłowy Zadanie 1