Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Nietypowy Ciąg
 

Nietypowy Ciąg

Zagadka

Liczby 4, 2, 10, 9, 1, 8, 5, 7, 6, 3 przedstawione w tej kolejności tworzą ciąg. Istnieje reguła, która je porządkuje. Jak ona brzmi? Jak wyglądałby ciąg dla 20 pierwszych liczb?

Rozwiązanie

Odpowiedź

Liczby zostały uporządkowane według porządku leksykograficznego ich zapisu słownego. Dla pierwszych 20 liczb ciąg by wyglądał następująco: 14, 4, 2, 20, 12, 10, 9, 1, 11, 8, 18, 15, 5, 7, 17, 16, 6, 3, 13.

Wyjaśnienie ciągu

Najpierw zapiszmy w tabeli liczbę i obok jej zapis słowny:

LiczbaZapis
1Jeden
2Dwa
3Trzy
4Cztery
5Pięć
6Sześć
7Siedem
8Osiem
9Dziewięć
10Dziesięć

Teraz należy posortować liczby według słownego zapisu. Oczywiście należy pamiętać, że słowa są sortowane według porządku leksykograficznego.

LiczbaZapis
4Cztery
2Dwa
10Dziesięć
9Dziewięć
1Jeden
8Osiem
5Pięć
7Siedem
6Sześć
3Trzy

Teraz pozostaje odczytać kolejność liczb w pierwszej kolumnie. W ten sposób otrzymano ciąg podany w zadaniu: 4, 2, 10, 9, 1, 8, 5, 7, 6, 3.

Ciąg dla 20 liczb

Z kolei dla ciągu o 20 liczbach tabelka po posortowaniu będzie przedstawiać się następująco:

LiczbaZapis
14Czternaście
4Cztery
2Dwa
20Dwadzieścia
12Dwanaście
10Dziesięć
9Dziewięć
1Jeden
11Jedenaście
8Osiem
18Osiemnaście
15Piętnaście
5Pięć
7Siedem
17Siedemnaście
16Szesnaście
6Sześć
3Trzy
13Trzynaście

Należy pamiętać, że dane są sortowane według porządku leksykograficznego. Oznacza to, że np. liczby 'Trzy' występuje przed 'Trzynaście'.