Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Liczby Ulama
 

Liczby Ulama

Cel

Liczby Ulama zostały opisane przez polskiego matematyka Stanisława Ulama. Ciąg tych liczb zaczyna się od 1, 2, 3, a każdy kolejny to unikalna suma dwóch, różnych poprzednich elementów.

Przykłady

Liczbą Ulama jest liczba 3 = 1 + 2 oraz 4 = 1 + 3. Jednak liczba 5 nie jest liczbą Ulama, ponieważ może być sumą dwóch różnych par liczb 5 = 4 + 1 = 3 + 2. Okazuje się, że następną liczbą Ulama jest 6 = 4 + 2. Tak samo jak w przypadku wartości 5 liczba 7 może być przedstawiona jako suma 7 = 6 + 1 = 4 + 3, więc nie jest liczbą Ulama.

Ciąg Liczb

Ustawiając liczby Ulama w ciąg otrzymamy: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 26, ...

Ciekawostka

Wśród pierwszych 28 miliardów liczb Ulama liczby 1, 2, 3 oraz 47 są jedynymi liczbami takimi, że x oraz x + 1 są liczbami Ulama (źródło).

Implementacja

Strategia

W celu wyznaczenia najmniejszej sumy elementów na podstawie k elementów należy wyliczyć sumę każdej pary różnych liczb, a potem sprawdzić, która suma jest najmniejsza i wystąpiła dokładnie tylko jeden raz.

Zauważmy, że minimalna możliwa suma to pierwszy element (zawsze 1) oraz ostatni element z dotychczas wyznaczonych liczb. Z kolei maksymalna to suma ostatniego i przedostatniego elementu z listy. Dodatkowo wiadomo, że szukamy tylko takiej sumy, która jest większa od ostatniego elementu. Na podstawie tych wiadomości wiadomo, że sumy, które będziemy zliczać należą do przedziału [ostatni element + 1, ostatni element + przedostatni element], a to w celu zaoszczędzenia pamięci można uprościć do [0, przedostatni element - 1].

Rozwiązanie

Funkcja tablicaUlama() przyjmuje jeden argument n. Wynikiem działania funkcji jest tablica długości n, gdzie i-ta wartość to i+1 liczba Ulama.

C++
C#
 1. static int[] tablicaUlama(int n) {
 2.   int[] tab = new int[n];
 3.   for (int i = 0; i < 3 && i < n; i++)
 4.     tab[i] = i + 1;
 5.   for (int k = 3; k < n; k++) {
 6.     int i = 0;
 7.     int min = tab[k - 1];
 8.     int max = tab[k - 2] + tab[k - 1];
 9.     int ile = max - min;
 10.     int[] temp = new int[ile];
 11.     for (i = 0; i < k; i++) {
 12.       for (int j = i + 1; j < k; j++) {
 13.         int w = tab[i] + tab[j];
 14.         if (w > min)
 15.           temp[w - min - 1]++;
 16.       }
 17.     }
 18.     i = 0;
 19.     while (temp[i] != 1)
 20.       i++;
 21.     tab[k] = min + 1 + i;
 22.   }
 23.   return tab;
 24. }

Na początek (2.) deklarujemy tablicę na wyniki i (3. - 4.) wypełniamy pierwsze znane wyrazy. Nastepnie (5.) rozpoczynamy wyznaczanie pozostałych: (7. - 9.) wyznacz minimum i maksimum dla aktualnej tablicy i utwórz tablicę pomocniczą o odpowiedniej liczbie elementów. Tablica jest wyzerowana, więc dalsza część polega na (11. - 17.) wyznaczaniu kolejnych sum i zapamiętywaniu wyniku (14.) tylko, gdy należy do poszukiwanego zakresu. Po zakończeniu wybierania par można przejść do (18. - 20.) znalezienia sumy, która wystąpiła dokładnie raz i (21.) przepisania jej. Na koniec (23.) zwracamy tablicę wyników.

Testowanie funkcji

W celu przetestowania działania kodu można posłużyć się następującym kodem, który wczyta od użytkownika ile liczb Ulama ma zostać obliczonych:

C++
C#
 1. static void Main(string[] args) {
 2.   Console.Write("Ile liczb Ulama wypisać?\n n = ");
 3.   int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 4.   Console.WriteLine("Pierwsze {0} liczb to:", n);
 5.   int[] tab = tablicaUlama(n);
 6.   for (int i = 0; i < n; i++)
 7.     Console.WriteLine(tab[i]);
 8.   Console.ReadKey();
 9. }
Zadania
Zadanie 1
Napisz program, który dla każdej pary policzy ich różnicę, a następnie w formie tabelki zostanie przedstawiony procentowo wystąpienia danej różnicy wśród wszystkich. Dane powinny być posortowane i wypisana w sposób następujący:
Różnica Procent1 60%
Kod źródłowy Zadanie 1Kod źródłowy Zadanie 1