Strona główna » Algorytmy » Artykuły » Tablica ASCII
ASCII
 

Tablica ASCII

Wstęp

Dane w komputerze są przechowywane jako liczby w postaci binarnej. Komputer wyświetlając znaki konwertuje wartość liczbową na znak. Po dzisiejszy dzień w celu konwersji korzysta się z tablicy ASCII.

Podstawowa tablica ASCII

Tablica ASCII określa jaki znak odpowiada jakiej liczbie. Dzięki temu komputer wie, że jeśli ma wyświetlić znak 65 to jest to znak 'A'. Podstawowa tablica ASCII określa znaczenie 128 liczb. Pierwsze 32 znaki są niedrukowalne i służą do sterowania strumieniem danych. Pozostałe znaki są to znaki interpunkcyjne, cyfry oraz duże i małe znaki alfabetu łacińskiego. Poniżej znajduje się pełna tablica:

DecSkrótZnak
0NULNull
1SOHStart of Heading
2STXStart of Text
3ETXEnd of Text
4EOTEnd of Transmission
5ENQEnquiry
6ACKAcknowledge
7BELBell
8BSBackspace
9HTHorizontal Tab
10LFLine Feed
11VTVertical Tab
12FFForm Feed
13CRCarriage Return
14SOShift Out
15SIShift In
16DLEData Link Escape
17DC1Device Control 1 (XON)
18DC2Device Control 2
19DC3Device Control 3 (XOFF)
20DC4Device Control 4
21NAKNegative Acknowledge
22SYNSynchronous Idle
23ETBEnd of Transmission Block
24CANCancel
25EMEnd of Medium
26SUBSubstitute
27ESCEscape
28FSFile Separator
29GSGroup Separator
30RSRecord Separator
31USUnit Separator
DecZnak
32(spacja)
33!
34"
35#
36$
37%
38&
39'
40(
41)
42*
43+
44,
45-
46.
47/
480
491
502
513
524
535
546
557
568
579
58:
59;
60<
61=
62>
63?
DecZnak
64@
65A
66B
67C
68D
69E
70F
71G
72H
73I
74J
75K
76L
77M
78N
79O
80P
81Q
82R
83S
84T
85U
86V
87W
88X
89Y
90Z
91[
92\
93]
94^
95_
DecZnak
96`
97a
98b
99c
100d
101e
102f
103g
104h
105i
106j
107k
108l
109m
110n
111o
112p
113q
114r
115s
116t
117u
118v
119w
120x
121y
122z
123{
124|
125}
126~
127

Rozszerzona tablica ASCII

Podstawowa tablica ASCII wykorzystuje jedynie 7 z 8 bitów w bajcie. Z tego powodu istnieje możliwość utworzenia rozszerzonej tablicy dodaj interpretację kolejnych 128 znaków. Istnieje wiele różnych tego typu tablic. Zazwyczaj zawieraja one znaki diaktryczne charakterystyczne dla danego regionu, albo wprowadzają nowe symbole np. matematyczne.

Implementacja

Istnieje możliwość napisania programu, który dla wczytanego znaku wypisuje jego wartość w tablicy ASCII:

  1. int main () {
  2.   char c;
  3.   cout << "Podaj znak: ";
  4.   cin >> c;
  5.   cout << "Wartosc w tablicy ASCII to ";
  6.   cout << (int)(c);
  7.   system("pause");
  8.   return 0;
  9. }

Zadania

Zadanie 1

Napisz program, który dla podanej liczby wypisze jego znak na konsole. Przykładowo dla 100 powinien wypisać 'd'.